Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Kvalitetsarbete vid RIG/NIU

  • Uppdaterad: 16 FEB 2018 13:43

För att säkerställa och höja kvaliteten för såväl enskilt riksidrottsgymnasium (RIG) som för RIG-systemet i stort har Riksidrottsförbundet utformat ett antal riktlinjer och instrument. De syftar till att utveckla, utvärdera och följa upp RIG-verksamheterna. Nedan sammanfattas de olika delarna av kvalitetssäkringssystemet.

Högre krav och kvalitet

För att utveckla kvaliteten inom riksidrottsgymnasieverksamheten och möta de krav och behov en nationell och internationell elitidrott ställer har ett antal förbättringsområden identifierats och formulerats. De är beskrivna i dokumentet "Högre krav och kvalitet i RIG". Varje RIG skall arbeta med att uppfylla dessa kvalitetskrav.

Verksamhetsplan RIG (och NIU) 2017-2018

RF har under lång tid begärt in verksamhetsplaner (VP) från SF/RIG 15 september varje år. Verksamhetsplanerna har främst haft som syfte att ligga till grund för SF och RIG:s utveckling av RIG-verksamheten men även som ett viktigt verktyg för uppföljning av respektive RIG för såväl SF som RF. Den mall som använts för VP de senaste åren är omfattande och mycket kopieras från år till år.

Det har även påtalats från flera SF att samma frågor/uppgifter som redovisas i VP:n återfinns i andra underlag som RF begär in.

Mot bakgrund av detta har RF sett över mallen för verksamhetsplan med målet att göra den enklare, mindre omfattande och inte minst få till en tydligare koppling till SF:s elit- och landslagsverksamhet. Det känns även viktigt att om möjligt förenkla själva VP-arbetet för SF/RIG.

En ambition från och med läsåret 2017/18 är att ge möjlighet för NIU att använda samma mall om önskvärt, väl medveten om att flera SF redan har bra mallar/rutiner för kvalitetssäkring av NIU.

Viktigt medskick är att SF är ansvarig för att samordna och skicka in VP.

VP RIG mailas till This is a mailto linksenast 15 september 2017

VP NIU (i de fall SF väljer att använda mallen) mailas till This is a mailto linksenast 15 september 2017.

Mall verksamhetsplan RIG 2017-2018

Mall verksamhetsplan NIU 2017-2018


RF besöker RIG
Vart tredje år besöker RF varje RIG. Mötet syftar till att utvärdera RIG:s kvalitet och säkerställa så att RIG lever upp till syftet med RIG. RF möter elever och representanter för skola, kommun och SF. De tre centrala verksamhetsdelarna skola, idrott och det sociala granskas.


Elevenkät

Elevenkätens syfte är att ta reda på elevernas förväntningar, utvärdera verksamheten och synliggöra förbättringsområden. Enkätens frågeområden handlar bland annat om träningen, kombinationen skola-idrott, tränarna, den sociala situationen och specialidrottsämnet.

Kostnaden för elevenkäten är 890 kronor per rapport/idrott. 

Varje RIG/NIU erhåller en rapport som beskriver den egna verksamheten. Resultaten sammanställs också en rapport som innefattar samtliga RIG/NIU och idrotter.

Information till skolor som anmält sig till enkäten

Riksidrottsförbundets elevenkät är nu öppen. Undersökningen är i full gång och sista svarsdag är den 8 mars.  Alla anmälda skolor/kontaktpersoner har fått mail med inloggningsuppgifter till systemet. Har du några frågor om undersökningen eller om du av någon anledning inte skulle hitta din skola och/eller idrott är du välkommen att maila till This is a mailto link

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss