Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Foto: Jenny Svender (RF)

Rutiner för RIG

  • Uppdaterad: 30 AUG 2018 12:55

Anordnare av riksidrottsgymnasium (RIG) har ett antal uppgifter och åtaganden gentemot Riksidrottsförbundet (RF). Årshjulet ovan är en översikt av viktiga händelser och datum för RIG-verksamheten.


Elevredovisning
Två gånger per år ska alla RIG redovisa samtliga antagna elever till RF. Elevredovisningen ligger till grund för utbetalningen av RF:s bidrag för ”merkostnader för ämnet specialidrott”, som också benämns tränarbidrag.

Elevredovisningen skall vara RF tillhanda senast 15 februari respektive 15 september varje år. Redovisningen sker på särskild blankett.

Blankett för elevredovisning


Riksidrottsförbundets bidrag till RIG
RF fördelar statens stöd till RIG. Syftet med stödet är ”merkostnader för ämnet specialidrott”. Det ska alltså kompensera de ökade kostnader som ämnet specialidrott kan innebära för anordnande huvudman. Bidraget benämns också specilidrottslärarbidrag och utbetalas till berörd huvudman.

Under dimensioneringsperioden 2017-2020 är stödet utformat enligt nedan. 

  • Individuella idrotter med 12 platser per treårsperiod: 35 000 kr per elev och läsår
  • Individuella idrotter med fler än 12 platser: 30 000 kr per elev och läsår
  • Lagbollidrotter: 25 000 kr per elev och läsår
  • Parasport: 65 000 kr elev och läsår
  • Fjärde året: 30 000 kr per elev och läsår 

Fjärde studieår
Elever har möjlighet att ansöka hos rektor om ett förlängt studieår (s.k. fjärde året). Rektor gör en individuell bedömning av behovet och fattar beslut. Ansökan om ett förlängt studieår sker redan under elevens första läsår.

Riksidrottsförbundet (RF) lämnar bidrag för det förlängda studieåret vid riksidrottsgymnasierna. Bidraget benämns tränarbidrag 4:e år och utbetalas till berörd huvudman.

För dimensioneringsperioden 2017-20 har Riksidrottsstyrelsen beslutat antalet platser för ett fjärde år till 150. RF prioriterar de ansökningar som kommer in i tid och där SF rangordnat de sökande efter behov.

För ansökan om förlängt studieår på RIG skall tre blanketter användas:

- Elevens ansökan om förlängt studieår vid RIG (studerar i årskurs 1 våren 2019), skall lämnas av elev till rektor på berörd skola, senast den 31 mars 2019.

- RIG:s rangordning för ansökan om förlängt studieår av elever som sökt förlängt studieår, lämnas av rektor till berört SF, senast den 15 april 2019.

- SF:s rangordning förlängt studieår av elever som sökt förlängt studieår, mejlas av SF-ansvarig till RF/Andrea Schmalzried senast den 30 april 2019: This is a mailto link

Berörda SF, huvudmän och hemkommuner kommer i juni 2019 att få besked om vilka som erhåller bidrag.

Blankett för elevens ansökan om förlängt studieår

Blankett för RIG:s rangordning av elever som ansökt om förlängt studieår 

Blankett för SF:s rangordning av elever som ansökt om förlängt studieår


Verksamhetsplan
Varje RIG skall en gång per år lämna in en verksamhetsplan (VP) till RF, senast 15 september. VP ska följa den mall RF tagit fram. VP följs upp vid de kvalitetsgranskningsbesök RF gör vart tredje år.


Ekonomisk redovisning
Huvudmannen för RIG ska årligen lämna in en ekonomisk redovisning till RF. Den ska vara RF tillhanda senast den 15 september.
Här finner du blanketten


 

 

 

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss