Logotyp

Idrottsrörelsens samlande organisation

Riksidrottsförbundets (RF) uppgift är att stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

NYHETER

01 dec 2023 14:56

Elitidrottsstöd – självkritik leder till nytt övergångsstöd

Riksidrottsstyrelsen inför ett övergångsstöd till de medlemsförbund som enligt det preliminära förslaget blev utan elitidrottsstöd 2024-25. Det är ett resultat av dialoger med medlemsförbund efter att kritik framförts mot det pre…

I FOKUS

RF OCH IDROTTSRÖRELSEN

3,3 miljoner

medlemmar

746 000

med ledaruppdrag

19 000

föreningar

72

specialidrottsförbund

210

idrotter