Bidrag och stöd

Sidan uppdaterades: 22 november 2023

Riksidrottsförbundet erhåller idag cirka 2 miljarder kronor i årligt anslag från staten. Majoriteten av pengarna fördelas sedan vidare till framför allt idrottsföreningar och idrottsförbund.

I fokus

Varje år fördelar RF mellan 1,8 – 1,9 miljarder i bidrag. Utöver stöd till föreningar och förbund utgår stöd till Riksidrottsförbundets distrikt, Centrum för Idrottsforskning (CIF), kommuner som anordnar Riksidrottsgymnasium samt Sveriges Olympiska Kommitté (SOK). Av de delar av det statliga stödet som inte fördelas som bidrag nyttjas resterande del för RF:s centrala verksamhet, bland annat för att täcka förvaltningskostnader och driva för idrotten gemensamma utvecklingsfrågor.

Under rubriken Bidrag här på webbplatsen samlas de bidrag som specialidrottsförbund (SF), RF-SISU distrikt och idrottsföreningar (IF) har möjlighet att söka. Några av bidragen har även en egen rubrik då de är bidrag som är av löpande karaktär och söks regelbundet.

Utöver att RF årligen fördelar ekonomiskt stöd har föreningar och förbund möjlighet att få personellt och annat stöd för att utveckla verksamheten. Det handlar till exempel om stöd för att bilda en idrottsförening, stöd för tester och rådgivning för elitidrottsutveckling och hjälp med ekonomisk redovisning.