Projektstöd Idrott 65+

Sidan uppdaterades: 2 december 2022

Utöver redan utlysta och fördelade projektstöd för perioden 2022–2023 har SF under hösten 2022 möjlighet att söka stöd för Idrott 65+

På den här sidan hittar du information om ansökan och övergripande information. Ansökningstiden är förlängd till 18 november 2022.

Ansökan

Ansökan sker via Idrottsmedel i Idrott Online. SF kan ansöka om projektstöd Idrott 65+ mellan 14 september - 18 november 2022. Observera att ansökningsperioden är förlängd. Ansökningarna för denna extraomgång kommer att behandlas löpande.

Idrott 65+ NY OMGÅNG

Riksidrottsstyrelsen (RS) har beslutat att avsätta medel för fortsatt arbete för att skapa bättre förutsättningar för idrott för personer 65 år och äldre (65+) under 2022–2023.

Syftet med projektstöd SF Idrott 65+ är att ge SF förutsättningar att utveckla SF:s och dess föreningars idrottsverksamhet för målgruppen personer 65 år och äldre (65+). Målet är att SF hittar hållbara arbetssätt och metoder för att stödja IF:s utveckling av idrottsverksamheten för 65+ samt att öka samverkan inom idrottsrörelsen för att stödja IF i denna utveckling.

Stödet består av två olika steg:

  1. Kartläggning och analys. SF som inte redan (under 2020–2022) beviljats stöd från RF för att genomföra en kartläggning och analys av målgruppen kan ansöka om projektstöd för att få ökad kunskap och kännedom om SF:s och föreningarnas verksamhet för 65+, och att SF utifrån sina egna strategiska mål identifierar framgångsnycklar och hinder för utveckling av verksamhet för 65+.
  2. Utvecklingsarbete. SF som beviljades stöd från RF och genomförde en kartläggning och analys av målgruppen under 2020–2022 kan ansöka om stöd för projekt med följande inriktningar:
  • Utifrån sin nulägesanalys och identifierade behov/framgångsnycklar/hinder och SF:s strategiska mål, utveckla och testa en idé för utveckling av verksamhet för 65+ i att antal av SF:s IF.
  • Insatser på förbundsnivå för att utveckla arbetssätt och metoder (kan även vara i samverkan med andra SF och/eller RF-SISU distrikt) för att stödja utveckling av IF:s verksamhet för 65+.

RF har 2,2 MSEK att fördela inom Projektstöd SF Idrott 65+. Då resurserna är ändliga kan RF komma att behöva prioritera mellan sökande. I första hand prioriteras SF som önskar genomföra kartläggning och analys. I andra hand prioriteras ansökningar från SF som inte tidigare beviljats projektstöd för Idrott för äldre. I sista hand kommer den andra ansökan från SF som inkommer med två ansökningar att prioriteras.

Projektstöd steg 1: För de SF som inkommer med intresseanmälan avseende kartläggning och analys 1 utgår 50 000 kr i stöd.

Projektstöd steg 2: Enbart nya SF kan ansöka om maximalt 200 000 kronor i projektstöd per projektansökan och inriktning. SF som redan är igång med steg 2-projekt kan inte söka igen.

Projekttid: Projekten kan pågå som längst till och med december 2023, slutrapportering sker senast den 1 mars 2024.

Ansökan sker via Idrottsmedel i Idrott Online. SF kan ansöka om projektstöd Idrott 65+ mellan 14 september - 18 november 2022.
Ansökningarna för denna extraomgång kommer att behandlas löpande.

Regelverk 65+ Pdf, 186 kB.

Kontaktperson

Aila Ibanez Mengüc
E-post: aila.ibanez.menguc@rfsisu.se
Tel: 08-699 62 51

Sidan publicerades: 18 november 2022