Projektstöd SF

Sidan uppdaterades: 1 september 2023

Utöver redan utlysta och fördelade projektstöd för 2023 har SF möjlighet att söka projektstöd SF, under perioden 31 oktober till 18 november 2022, avseende följande områden.

 • Skolsamverkan 10 mkr
 • Vuxenidrott 6 mkr
 • Hållbarhet 6,6 mkr

Nedan följer praktiskt information samt information om respektive sökbart område:

Praktisk information

 • Informationsträff. Den 31 oktober genomförde RF en informationsträff.

Se mötet i efterhand på Sharepoint här

Se de bilder som presenterades på mötet här (pdf) Pdf, 347 kB.

 • 31 oktober - 18 november 2022 är ansökan öppen i IdrottOnline
 • Mitten av december meddelas beslut om stöden.

Sökbara områden

Skolsamverkan

RF arbetar sedan 2018 med regeringsuppdraget Rörelsesatsning i skolan, som syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. RF-SISU distrikten arbetar operativt gentemot skolor och för att utveckla samverkan mellan skolor och idrottsföreningar. SF kompletterar satsningen och möjlighet finns att söka projektstöd för att medverka i arbetet.

På sidan inspiration till rörelse och idrott kan du se hur vi samlar och sprider materialet

Läs mer om Rörelsastning i skolan här

Målet är att få fler barn att vilja, våga och kunna vara aktiva i skolan och i föreningsidrotten. Stödet ska också bidra till utveckling inom utvecklingsresorna ”Ny syn på träning och tävling” och ”En inkluderande idrott för alla”.

SF kan söka stöd för:

 • Digitalt material och startpaket
 • Vidareutveckling

Ladda ner regelverk för skolsamverkan (pdf) Pdf, 249 kB.

Vuxenidrott

Detta är en möjlighet för SF att ta reda på mer om hur det ser ut bland era föreningar när det gäller verksamhet för aktiva som är 26 år eller äldre. Med start 2023 blir det möjligt för intresserade SF att söka ekonomiskt stöd och delta i ett gemensamt kartläggningsarbete riktat mot den målgruppen.

Ladda ner regelverk för vuxenidrott (pdf) Pdf, 488 kB.

Hållbarhet

Syftet med det här stödet är att ge SF förutsättningar för att arbeta med miljö och hållbarhet i linje med Riksidrottsförbundet hållbarhetspolicy ”Policy för en hållbar svensk idrottsrörelse”. Målet är bidra till idrottens gemensamma ambitioner om en mer hållbar idrottsrörelse.

Ladda ner Policy för en hållbar svensk idrottsrörelse här (pdf) Pdf, 604 kB.

SF kan söka stöd inom ett eller två av följande tre områden:

 • Kartläggning och analys
 • Framtagande av hållbarhetsstrategi
 • Implementering och utvecklingsarbete

Ladda ner regelverk för hållbarhet (pdf) Pdf, 194 kB.

Kontakt

För frågor eller mer information vänligen kontakta idrottskontakt@rfsisu.se

Sidan publicerades: 15 november 2022