Familj provar orientering med projektet Hitta ut

Rörelsefonden

Sidan uppdaterades: 16 oktober 2023

Rörelse är glädje, aktivitet och välmående. Forskningen talar sitt tydliga språk, fysisk aktivitet är viktigt för såväl unga som gamla. Genom Rörelsefonden ger RF och Svenska Spel specialidrottsförbunden möjlighet att söka medel för att testa idéer kring nya former av fysisk aktivitet.

Målet är att tillsammans skapa en idrottsrörelse där alla får plats, oavsett prestation eller förutsättningar.

Ansökan om medel görs för ett år och ansökan bygger på att specialidrottsförbunden beskriver ett koncept för att testa nya idéer. En förutsättning för ansökan är att Riksidrottsförbundet och Svenska Spel kan använda sig av konceptet i sin kommunikation. Observera att endast specialidrottsförbund kan söka medel från Rörelsefonden, inte exempelvis föreningar eller kommuner.

Med hjälp av specialidrottsförbundens kunskap och kreativitet kan vi inspirera fler att bli fysiskt aktiva genom projekt som underlättar för barn, unga, vuxna och äldre att röra på sig.

Vi vill att specialidrottsförbunden utmanar synen på traditionella träning och utvecklar nya koncept. Hur kan er idrott bedrivas i nya former och inkludera fler? Genom fonden, som saknar åldersintervall, vill vi utöka möjligheten för den organiserade idrotten att inkludera fler.

  • Projektet ska leda till att ni får fler människor fysiskt aktiva och på så vis en mer inkluderande verksamhet.
  • Projektet ska genomföras i ett specificerat antal, av specialidrottsförbunden utvalda, föreningar för att testa er idé.
  • Projektet ska bygga på en ny verksamhetsform som inte erbjuds i era föreningar idag alternativt en befintlig verksamhetsform som utvecklas genom att addera någonting som bidrar till fondens syfte.
  • Projektet ska vara inkluderande, ha möjlighet att nå många och vara lätt att sprida till ytterligare föreningar efter projektets slut.

För att ansökan ska kunna beviljas måste följande innehåll finnas:

  • En beskrivning av konceptet med syfte och mål samt plan för praktiskt genomförande och utvärdering
  • Tidplan
  • Budgetberäkning
  • Godkännande att Svenska Spel och Riksidrottsförbundet kan komma att använda sig av konceptet i sin kommunikation

Ansökan

Ansökan är stängd.

Kontakt

E-mail: thomas.herbertsson@rfsisu.se

Beviljade projekt våren 2023

Basketbollförbundet får medel för att fortsätta att skapa inspirerande basketplaner utomhus.

Svenska Kanotförbundet får medel för att flera unga ska kunna testa SUP-paddling, världens snabbast växande vattensport.

Fotbollförbundet får medel för att bygga beachfotbollsplaner runt om i Sverige.

Tennisförbundet får medel för att fortsätta sitt succéprojekt Tennis på studs.

Få inspiration och läs mer om projekten som fått medel på Svenska Spels webbplats

Här hittar du tidigare beviljade projekt från 2017–2022

Sidan publicerades: 15 november 2022