Idrottsnutrition

Sidan uppdaterades: 26 september 2023

Riksidrottsförbundet (RF) erbjuder hjälp och stöd i idrottsnutrition till elitidrottare inom ramen för elitidrottsstödet. Genom individuell rådgivning och utbildning till tränare och aktiva är syftet att förbättra idrottarens hälsa och prestation, men också för att undvika skador och andra nutritionsrelaterade problem.

Idrottaren kan få hjälp med:

  • Analys och rådgivning av kostintaget som innefattar exempelvis periodisering av kost, kost vid tävling, skador, jetlag eller andra frågeställningar.
  • Optimering av prestation och samtidigt bibehålla hälsa.
  • Rådgivning vid stört ätbeteende i samverkan med, eller behandling genom, kompetensområdet idrottspsykologi.
  • Frågeställningar vid användning av kosttillskott.
  • Rådgivning vid mag- och tarmkanalproblem.
  • Mätning av kroppssammansättning och RMR (resting metabolic rate).

Tränare och landslag erbjuds även utbildning som sker i form av föreläsningar och praktik. Utbildningspaket anpassas efter behov och praktisk utbildning sker i övningsköket på Bosön eller i annat kök.

Sedan 2021 har vi i samarbete med Sveriges Olympiska Kommitté och Sveriges Paralympiska Kommitté etablerat en resurspool med resurspersoner som kan bistå avdelningen Elitidrott med insatser inom rådgivning och utbildning.

Nutrition är mer än näring

Idrottsnutrition är sambandet mellan mat och i stort sett alla fysiologiska processer som är inblandade i energiproduktion och återhämtning. Bägge är lika viktiga för prestation, såväl den fysiska som mentala.

För att kunna prestera, oavsett idrott, behövs träning, återhämtning, sömn och kost. Det är lika viktigt att ha en koststrategi som en träningsstrategi för att få i sig energi och näring vid rätt tidpunkt och i rätt mängd. Slarv med maten hindrar idrottaren att, på sikt, kunna prestera på hög nivå. Friskt nervsystem och välfungerande immunförsvar är en förutsättning för prestation och kräver energi och näring.

Det är viktigt att ha förståelse för sambandet mellan mat och prestation. Nutrition är hårdvaluta och handlar om energibalans, mängd och fördelning av kolhydrater, fett, protein och vätska samt tajming och periodisering.

För att ytterligare öka idrottarens möjlighet till prestationsutveckling samarbetar vi nära med våra övriga kompetensområden idrottspsykologi, idrottsfysiologi och idrottsmedicin.

För att ta del av deta stöd behöver din landslagsledning (förbundskapten eller motsvarande) kontakta liselotte.ohlson@rfsisu.se, chef för Elitidrottsstöd på RF.

Sidan publicerades: 7 oktober 2022