Landslagsstöd

Sidan uppdaterades: 7 november 2022

Syfte med Landslagsstödet är att ge SF förutsättningar att utveckla den internationella konkurrenskraften i SF:s landslagsverksamhet. Målsättningen är att svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt.

För 2022 och 2023 bygger delar av fördelat stöd på resultat gjorda innan 2020 och 2021 som påverkats av pandemin och uppskjutna tävlingar.

Kriterier för Landslagsstöd 2022 och 2023

Stödet består av två delar: Landslagsstöd och Landslagsstöd X.

Landslagsstödet baseras på tre olika områden:

  • Resultat för aktuella landslag.
  • Den konkurrens som aktuella landslag tävlar i.
  • SF:s kostnader för aktuella landslag.

Landslagsstöd X baseras på genomförda elitdialoger där SF har möjlighet att presentera sin elitutvecklingsplan – Utvecklingsplan, mot världstoppen och medaljer. Bedömningen görs av det samordnade elitidrottsstödet med representation från RF, SOK och SPK. Följande områden ligger till grund för bedömningen:

  • idrottslig förankring,
  • vetenskaplig förankring och evidensbaserade metoder,
  • organisationens och ledningens kompetens och resurser för Utvecklingsplanens genomförande, och
  • förutsättningar för Utvecklingsplanens genomförande.

Respektive område innehåller ytterligare kriterier och poängsätts.

RS beslutar årligen hur mycket pengar som är tillgängligt för hela verksamhetsstödet till SF:s elitidrott för de kommande två åren. För 2022 och 2023 fördelades ett Landslagsstöd på ca 54 miljoner kronor och ca 36 miljoner fördelades i Landslagsstöd X.

Riktlinjer för Landslagsstöd (pdf) Pdf, 151 kB.

Sidan publicerades: 7 november 2022

Kontakt

Liselotte Ohlson

Avdelningschef Elitidrott

08-699 62 27