Användarvillkor mobilapp LOK-registrering

Sidan uppdaterades: 10 januari 2024

Här följer användarvillkor för mobilappen LOK-registrering.

Genom att öppna eller använda mobilappen LOK-Registrering (nedan kallat ”tjänsten”), godkänner du dessa användarvillkor. Tjänsten tillhandahålls av Sveriges Riksidrottsförbund, org. Nummer 802002-8166(nedan kallat “RF”).

Allmänt

IdrottOnline är konceptnamnet på RF:s IT–lösningar för förbund och föreningar. En ideell förening ansluten till RF är skyldig att föra ett register över sina medlemmar och föreningen erbjuds möjligheten att föra sitt medlemsregister i IdrottOnline. Tjänsten är ett tillägg till IdrottOnline och syftar till att förenkla närvaroregistrering för gruppaktiviteter som kan ligga till grund för statligt lokalt aktivitetsstöd (nedan kallar ”LOK-stöd”).

Tjänsten ger idrottsföreningen tillgång till verktyg för att registrera närvaro vid gruppaktiviteter som kan ligga till grund för ansökan om LOK-stöd via mobilen på plats där verksamheten bedrivs. Tjänsten är en del av IdrottOnline. Viss funktionalitet förutsätter att föreningen arbetat med förberedande administration på IdrottOnline web.

Tillgänglighet

RF:s avsikt är att tjänsten ska vara tillgänglig oavbrutet. Tjänsten kan emellertid från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig på grund av exempelvis systemunderhåll , uppdateringar eller för reparationer vid nödsituationer. Vi kommer i möjligaste mån att förse dig med information om eventuella begränsningar i tillgängligheten.

Personuppgifter

RF:s behandlar dina personuppgifter i enlighet med förbundets integritetspolicy för hantering av personuppgifter. Genom att godkänna dessa användarvillkor bekräftar du även att du har tagit del av och accepterar den behandling av dina personuppgifter som framgår av vår integritetspolicy. Policyn finns tillgänglig här: RF:s integritetspolicy för behandling av personuppgifter.

Inloggning

För att kunna logga in behöver du vara inlagd i IdrottOnline Administration för en RF-ansluten organisation med en behörig roll. Inloggningsuppgifterna är personliga och samma för alla delar av IdrottOnline. Kontakta din förening om du saknar inloggningsuppgifter eller behörighet.

Användning av IdrottOnline

Ditt konto är personligt och får inte överlåtas till eller användas av annan. Du ansvarar för att dina inloggningsuppgifter inte hamnar i orätta händer. Om du tror att någon kan ha fått reda på dina inloggningsuppgifter, hör av dig till support@idrottonline.se.

Vi samlar in information:

  • När tjänsten kraschar samlar vi in information för att göra vår felsökning effektiv. Vi samlar då in IdrottsID (IIDXXXXXXX), plattform, OS-version, App-version eller annan viktig information kopplat till enheten.
    Ändringar i användarvillkoren

RF har rätt att fortlöpande göra ändringar i användarvillkoren. Aktuella användarvillkor finns åtkomliga under Inställningar i tjänsten. RF ansvarar för att informera dig om ändring i villkoren via tjänsten. Fortsatt användning av tjänsten efter reviderade användarvillkor innebär att du accepterar ändringarna i villkoren. RF kan när som helst och utan föregående varsel, temporärt eller permanent, ändra, avsluta eller avbryta driften av tjänsten, eller del därav.

Villkorens giltighetstid

Villkoren träder i kraft när du accepterar dem och gäller till dess du eller RF säger upp dem. Du säger upp villkoren genom att avinstallera appen.

Kontakta oss

Om du har frågor eller synpunkter som avser dessa användarvillkor är du välkommen att kontakta oss på support@idrottonline.se.

Sidan publicerades: 10 november 2022

På supportsidan finns svar på frågor, information om driftsstörningar och kontaktuppgifter till supporten.