hänglås på ett galler

GDPR och cookies i IdrottOnline

Sidan uppdaterades: 8 maj 2024

Här hittar du information om hur vi hanterar personuppgifter och hur s k cookies används i IdrottOnline.

GDPR

Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och därigenom ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas.

I samband med detta tog Riksidrottsförbundet (RF) fram en uppförandekod för idrotten. Målet är att skapa en enhetlig hantering av personuppgifter inom idrottsrörelsen och att förenkla den specifika information som förbund och föreningar inom idrottsrörelsen måste känna till.

Du hittar Uppförandekoden för behandling av personuppgifter samt ytterligare information om hur GDPR påverkar idrottsrörelsen på www.rf.se/personuppgifter.

Integritetspolicy

Riksidrottsförbundets integritetspolicy för behandling av personuppgifter hittar du här Pdf, 246 kB..

Säkerhet IdrottOnline

Att tillhandahålla hög säkerhet inom IdrottOnline har varit en självklarhet redan innan införandet av GDPR. Riksidrottsförbundet arbetar kontinuerligt för att bibehålla samma höga nivå och se till att vara uppdaterade inom den tekniska utvecklingen.

Användarvillkor IdrottOnline app

Alla kan ladda ner Idrottonline app men endast de inom föreningen som har roller kopplade till LOK och/eller utbildningar har administrativa rättigheter.

Läs användarvillkor för IdrottOnline App

Användarvillkor mobilapp LOK-registrering

Mobilappen LOK-registrering gör det enkelt för er att närvaroregistrera LOK-stödsaktiviteter för idrottsledare. För att kunna logga in i appen krävs att användaren har behörighet att registrera närvaro på LOK-aktiviteter i IdrottOnline för föreningen.

Mer om mobilapp LOK-registrering

Läs Användarvillkor mobilapp LOK-registrering

Om cookies i IdrottOnline

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats få tillgång till information om webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av dessa. Besökaren ska också kunna lämna sitt samtycke till att cookies används.

IdrottOnline använder cookies för att förbättra din internetupplevelse. Cookies används för att hålla reda på användarspecifik information för dig som besökare/inloggad, så att webbplatsen ska fungera korrekt.

Vill du inte acceptera cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar lagring av cookies, eller informerar dig vid begäran om att få lagra cookies. Genom webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Sidan publicerades: 24 oktober 2022

På supportsidan finns svar på frågor, information om driftsstörningar och kontaktuppgifter till supporten.