Idrottsbrevlådan framtagen i samarbete med Kivra

Idrottsbrevlådan

Sidan uppdaterades: 10 januari 2024

Idrottsbrevlådan är en kostnadsfri digital brevlåda framtagen i samarbete med Kivra. En hållbar och säker kommunikationskanal men även en lagringsyta för viktig information.

Syftet med Idrottsbrevlådan är att säkerställa en säker kommunikationskanal inom idrottsrörelsen, att skapa en oberoende lagringsyta för viktiga dokument och på sikt underlätta kommunikationen ut mot föreningsmedlemmar.

Tjänsten som lanserades i april 2022 gäller i första skedet kommunikation från organisation till organisation.

Se en kort film om Idrottsbrevlådan

Digitala brev med hjälp av register i IdrottOnline

Idrottsbrevlådan vänder sig till alla organisationer inom svensk idrottsrörelse. Den påminner om Kivras företagsbrevlåda men istället för att kontrollera uppgifter som organisationsnummer och firmatecknare mot Bolagsverket, så görs detta mot Riksidrottsförbundet och registret i IdrottOnline. Idag kan

  • SpeciaIidrottsförbund och specialidrottsdistriktsförbund som är anslutna till Riksidrottsförbundet aktivera Idrottsbrevlådan, nyttja den säkra lagringsytan för viktiga dokument och skicka digital post till anslutna föreningars idrottsbrevlådor. Observera att endast en användare med firmatecknarbehörighet har möjlighet att aktivera skicka-funktionaliteten.
  • Idrottsföreningar aktivera Idrottsbrevlådan för att ta emot digital post från sitt specialidrottsförbund (förutsatt att förbundet har aktiverat tjänsten) och andra anslutna organisationer samt nyttja den säkra lagringsytan för viktiga dokument.

Ett specialidrottsförbund berättar

Svenska Flygsportsförbundet har aktiverat Idrottsbrevlådan, läs deras ord om hur tjänsten har hjälp dem: Idrottsbrevlådan låter Flygsportförbundet nå nya höjder (kivra.se)

Nästa steg

Riksidrottsförbundet planerar för att skicka ut viss information till specialidrottsförbunden via Idrottsbrevlådan. För att det ska vara möjligt, och i förlängning för att specialidrottsförbund ska kunna nyttja kanalen för information till sina idrottsföreningar, så är det viktigt att alla organisationer inom idrottsrörelsen aktiverar en Idrottsbrevlåda (se instruktioner nedan).

I ett senare skede hoppas vi utöka funktionaliteten så att idrottsföreningar ska kunna kommunicera med medlemmar från Idrottsbrevlådan till privata brevlådor i Kivra.

Aktivera Idrottsbrevlådan för ditt förbund eller din förening

För att registrera en idrottsbrevlåda behöver du i IdrottOnline vara angiven som behörig firmatecknare i ditt förbund eller din förening och ha rollen klubbadministratör eller huvudadministratör.

Du behöver även ha en privat brevlåda i Kivra för att du ska kunna komma åt innehållet i Idrottsbrevlådan. Om du inte har en privat brevlåda, skapa privatkonto hos Kivra.

  1. Observera att för att kunna slutföra registreringen måste två styrelsemedlemmar signera. Följ stegen i denna manual för att kontrollera och/eller uppdatera organisationens angivna firmatecknare och hur ni går tillväga för att signera.
  2. Påbörja registreringen genom att aktivera Idrottsbrevlådan i IdrottOnline. Följ stegen i denna manual.
  3. När samtliga firmatecknare har signerat får ni en bekräftelse via mejl om att er Idrottsbrevlåda är aktiverad.

Var hittar jag vår aktiverade idrottsbrevlåda?

Du når Idrottsbrevlådan via Kivras mobil-app. Logga in i din privata brevlåda så hittar du Idrottsbrevlådan i menyn.

Sidan publicerades: 23 mars 2023

På supportsidan finns svar på frågor, information om driftsstörningar och kontaktuppgifter till supporten.

Säkert: Säker kommunikation och säkert arkiv. Allt skyddat bakom Mobilt BankID.

Oberoende: Idrottsbrevlådan är knuten till föreningen eller förbundet, inte personer.

Samlat: Viktiga dokument samlade där de alltid är tillgängliga för organisationen.

Kostnadsfritt