Importera data till IdrottOnline (Importer)

Sidan uppdaterades: 20 maj 2024

Riksidrottsförbundet (RF) och IdrottOnline har en integration som möjliggör för externa system att läsa in medlemmar och aktiviteter för att underlätta administration och LOK-stödshantering. Nedan finns en lista på de aktörer som har valt att integrera med IdrottOnline.

Integrationen underlättar för föreningar som har valt en annan plattform, men ändå vill ha ett uppdaterat register i IdrottOnline eller en import av aktiviteter. Integrationen ’Importer’ är en filöverföring (XML) via SFTP.

Licensavtal

Integrationen med IdrottOnline omfattas av ett licensavtal och en kostnad för externa parter. Priset är 20.000 kr per år och externt system och gäller för upp till 100 föreningar oavsett antal medlemmar i föreningarna. För fler än 100 föreningar är priset ytterligare 20.000 kr per år och gäller då för obegränsat antal föreningar.

Riksidrottsförbundet och IdrottOnline tar inte ut någon kostnad av föreningen utan endast av den externa parten (licenstagaren). Det tillkommer ingen kostnad för specialidrottsförbund som vill använda import tjänsten.

Detta gäller fortsatt under 2024.

Nytt avtal från och med 2023-12-14

Produktionsmiljön hanterar skarp data såsom personuppgifter och åtkomst till Riksidrottsförbundets centrala register och databaser. För åtkomst till produktionsmiljön krävs avtal. Läs mer om detta och hur ni ansöker om att teckna avtal på sidan Licensavtal Integrationstjänster.

Ny prissättning från och med 2025

Från och med 2025-01-01 gäller ny prissättning, se Prislista integrationstjänster. För att teckna avtal, se sidan Licensavtal Integrationstjänster.

Övriga avtal

Föreningen tecknar ett enskilt avtal med den externa parten. Det är upp till föreningen att avtala med leverantören för det externa systemet om vilken data som skall överföras, t ex om hela medlemsregistret skall föras över eller endast deltagare på LOK-stödsaktiviteter.

Aktivering

Aktivering av integrationen behöver göras både i IdrottOnline och i det externa systemet.

Instruktion för att aktivera integrationen i IdrottOnline hittar du på IdrottOnlines supportsida.

Instruktioner

Alla aktiviteter ska läsas över som de är. Beräkning och regelverk för statligt LOK-stöd skapar ett underlag som kan användas för den statliga LOK-stödsansökan. Om beräkningen sker i andra system än IdrottOnline så är dessa beräkningar inte valida, men kan givetvis ge en prognos.

Personer som finns i föreningens externa system och i IdrottOnline kommer vid första överläsningen att matchas via personnummer. Vid efterföljande överläsningar med samma person så används ett unikt person-ID.

Då man efter den första överläsningen endast läser över förändringar - nya/tillagda, borttagna och ändrade personer och aktiviteter - så är det viktigt att föreningen först inventerar och rensar personregistret i IdrottOnline så inte gammal data ligger kvar.

Aktiva integrationer

Följande systemleverantörer har valt att integrera. Klicka på namnet för att komma till leverantörens webbplats.

360Player

BRP Systems

GoBraap

Gym Control

Hippocrates

Hopoti

KanslietOnline/WeUnite

Korpen KIT

Laget.se

MATCHi

Mina Aktiviteter

MyClub

Mycourt

Sportadmin

Svenskalag.se

Wondr

Xenophon

Zoezi

Riksidrottsförbundet samarbetar idag med Sveriges Föreningssystem för utveckling och dialog om import tjänsten.

API:er för föreningar

Om en förening vill nyttja import-tjänsten tillkommer ovan nämnda kostnader. RF ser i och med den nya integrationsplattformen över möjligheten att införa API:er som även föreningar kan nyttja. Mer om detta publiceras löpande här.

Sidan publicerades: 27 oktober 2022