Hand håller en mobiltelefon

Riksidrottsförbundets API:er

Sidan uppdaterades: 27 januari 2023

Denna sida riktar sig till er som vill använda Riksidrottsförbundets (RF) API:er för att integrera med IdrottOnline. Här finns information om vilka API:er som är tillgängliga och hur ni får tillgång till dem. Befintliga API:er är till för specialidrottsförbund, föreningar och medlemsorganisationer som vill bygga integrationer mot IdrottOnline.

Tillgängliga API:er

Åtkomst till Riksidrottsförbundets API:er

För att få åtkomst till RF:s API:er krävs ett avtal mellan RF och informationsägaren. Tekniskt styrs åtkomst till RF:s API:er genom tilldelning av en API-nyckel. En konsument får endast tillgång till den data den själv äger. Det innebär exempelvis att ett specialidrottsförbund enbart får åtkomst till information om sina föreningar.

Anslutning till Riksidrottsförbundets integrationsplattform

  1. Uppgiftsansvarig meddelar RF via systemintegration@rf.se att anslutning till RF:s API önskas.
  2. Utvecklaren ansöker om API-nyckel till acceptanstestmiljö via https://developer.test.rf.se/.
  3. RF verifierar ansökan och tilldelar API-nyckel.
  4. Utveckling och test görs mot RF:s acceptanstestmiljö. Denna miljö ger tillgång till testdata från IdrottOnline.
  5. Avtal mellan informationsägaren och RF upprättas.
  6. Uppgiftsansvarig utvecklare ansöker om API-nyckel till produktionsmiljön.

Avtal med Riksidrottsförbundet

För att få åtkomst till Riksidrottsförbundets API:er krävs ett avtal mellan Riksidrottsförbundet och uppgiftsansvarig.

Kontakta RF via systemintegration@rf.se för att teckna avtal för åtkomst till RF:s API:er.

Tillgänglighet acceptanstestmiljö

Testmiljön är tillgänglig vardagar klockan 08:00 – 18:00.

Portal för teknisk dokumentation

För att komma till portal för hantering av API:er och teknisk dokumentation för utvecklare, klicka här.

Ytterligare behov

Ytterligare behov av informationsutbyte har identifierats. RF återkommer på informationssidan för nya integrationsplattformen och på Digitaliseringsforum så snart det finns värdefull information att kommunicera.

Kontakt

Vid frågor gällande Riksidrottsförbundets API:er, kontakta systemintegration@rf.se.

Sidan publicerades: 8 november 2022

Prenumerera på denna sida

Så får du ett e-postmeddelande när vi publicerar ny information om Riksidrottsförbundets API:er.

Hantera prenumeration

Vill du felanmäla ett API?

Vill du felanmäla ett av Riksidrottsförbundets API:er, vänligen fyll i vårt felanmälningsformulär.