Hand håller en mobiltelefon

Riksidrottsförbundets API:er

Sidan uppdaterades: 1 juni 2023

Denna sida riktar sig till er som vill använda Riksidrottsförbundets (RF) API:er för att bygga integrationer mot Riksidrottsförbundets centrala register och databaser. Här finns information om vilka API:er som är tillgängliga och hur ni får tillgång till dem. API:erna är till för leverantörer som arbetar på uppdrag av specialidrottsförbund och medlemsorganisationer.

Tillgängliga API:er i testmiljö

Följande API:er är samlade i testmiljön i ett paket som heter RF API:

 • Nya versioner av följande API:er
  • Sök organisation: skapar möjlighet att bygga tjänster för att söka efter organisationer inom svensk idrottsrörelse, t ex idrottsföreningar.
  • Sök utbildning: skapar möjlighet att bygga tjänster för att söka efter utbildningar som erbjuds av svensk idrottsrörelse och finns i Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas centrala databaser.
  • Ansökan om namnbyte: skapar möjlighet för idrottsföreningar attt ansöka om namnbyte för sin förening.
 • Nytt API: Föreningsansökan. skapar möjlighet att bygga tjänster som idrottsföreningar kan använda för att ansöka om medlemsskap i något av Riksidrottsförbundets anslutna specialidrottsförbund eller någon av SISU Idrottsutbildarnas medlemsorganisationer. Föreningens ansökan landar via API:et i IdrottOnline Administration där den mottagande organisationen kan hantera denna. Exempel på hur den är implementerad på rf.se.

Tillgängliga API:er i produktionsmiljö

Följande API:er är tillgängliga för specialidrottsförbund och deras leverantörer. Observera att de ersätts av nya versioner som finns tillgängliga i testmiljön. Ni som redan är anslutna, eller vill ansluta, kan fortsätta använda dessa men behöver uppgradera till de nya versionerna innan årsskiftet 2023/2024.

Åtkomst till Riksidrottsförbundets API:er

Riksidrottsförbundet erbjuder API:er för leverantörer som arbetar på uppdrag av organisationer inom idrottsrörelsen och som vill bygga integrationer mot Riksidrottsförbundets centrala register och databaser.

API:erna finns både i testmiljö och i produktionsmiljö. Testmiljön används för att testa integrationerna och i den får endast testdata förekomma. Produktionsmiljön hanterar skarp data såsom personuppgifter och åtkomst till Riksidrottsförbundets centrala register och databaser. För åtkomst till produktionsmiljön krävs därför avtal som reglerar bl.a. personuppgiftsbehandling.

Åtkomst till API:er i testmiljön

För att få åtkomst till API:er i testmiljön:

 1. Gå till Riksidrottsförbundets utvecklarportal i testmiljö: https://developer.test.rf.se/
 2. Skapa ett konto genom att klicka på SIGN UP
 3. Prenumerera på RF API där uppdaterade versioner av RF:s API:er finns
 4. Riksidrottsförbundet konfigurerar din åtkomst

Observera att testmiljön är tillgänglig vardagar kl 08.00 - 18.00.

Åtkomst till API:er i produktionsmiljön

För att få åtkomst till API:er i Riksidrottsförbundets produktionsmiljö krävs ett avtal. Fyll i detta formulär så återkommer vi så snart vi kan.

När avtalet är klart tilldelas organisationen verifierbara autentiseringsuppgifter som ger åtkomst till relevant data. Med relevant data menas exempelvis att ett specialidrottsförbund enbart får åtkomst till information om sina föreningar. API:erna nås sedan genom organisationens konto på RF:s utvecklarportal i produktionsmiljö.

Övergripande plan för nya API:er

Följande API:er har prioriterats och är planerade att levereras under 2023.

Övergripande utvecklingsplan för Riksidrottsförbundets APIer

Detaljerad information om pågående arbete och kommande leveranser av API:er har vi samlat på Digitalisering/Integration och APIer.

Ytterligare behov

Riksidrottsförbundet arbetar kontinuerligt med att utveckla fler API:er för att skapa största möjliga värde för svensk idrottsrörelse. Har du önskemål om ett API, skicka in dina önskemål via detta formulär:

Sidan publicerades: 8 november 2022

Riksidrottsförbundets utvecklarportal

RF erbjuder API:er för dig som arbetar på uppdrag av specialidrottsförbund och idrottsföreningar som vill bygga integrationer mot RF:s centrala databaser.

Observera att testmiljön är tillgänglig vardagar kl 08.00 - 18.00.

Skapa ett konto i testmiljön:

För att få åtkomst till API:er i RF:s produktionsmiljö krävs ett avtal. Information om detta hittar du när du klickar på knappen nedan.

Vill du felanmäla ett API?

Vill du felanmäla ett av Riksidrottsförbundets API:er, vänligen fyll i vårt felanmälningsformulär.

Prenumerera på denna sida

Så får du ett e-postmeddelande när vi publicerar ny information om Riksidrottsförbundets API:er.

Hantera prenumeration