Frågor om fusk

Sidan uppdaterades: 3 juni 2024

Det kommer en hel del frågor om de kontroller vi regelbundet gör av inkomna LOK-stödsansökningar. Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna.

Får vem som helst söka LOK-stöd?

Alla ideella föreningar som är medlemmar i ett specialidrottsförbund anslutet till RF har rätt att söka statligt LOK-stöd.

Vilken verksamhet kan föreningen få LOK-stöd för?

LOK-stöd ges till idrottslig verksamhet för barn och ungdomar 7-25 år (samt personer med funktionsnedsättning utan övre åldersgräns), som föreningen bedriver och ansvarar för och med utgångspunkt från idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund. Med idrottslig verksamhet avses prestationsinriktad tävlingsidrott samt hälsoinriktad bredd- och motionsidrott i vilket det ingår ett centralt moment av fysisk aktivitet.

Vidare ska verksamheten föreningen söker stöd för till minst 75 procent innefatta utövande av den eller de SF-idrotter föreningen bedriver. Därutöver kan sådan verksamhet som direkt främjar den eller dessa idrotter vara stödberättigad.

En aktivitet ska pågå i minst 60 minuter, ledas av minst en ledare utsedd av föreningen och bestå av minst tre och högst 30 övriga deltagare. Gruppaktiviteten ska innehålla en gemensam samling och avslutning.

Hur vanligt är det att RF hittar föreningar som fuskar?

Det är väldigt ovanligt att föreningar medvetet fuskar.

Vilken typ av fusk är vanligt?

Det finns föreningar som hittar på aktiviteter de aldrig har haft, vilket är det klart vanligast av de fåtal föreningar som medvetet fuskar.

Hur går en kontroll till?

Vi begär in närvarokort, årsmöteshandlingar, verksamhetsberättelse, kommunens bokningar av t ex hallar och planer, kontakt med specialidrottsförbund och distriktsidrottsförbund, samt även platsbesök.

Hur följer ni upp era kontroller?

De följs upp kommande perioder tills vi vet att föreningen gör rätt.

Vilka föreningar kontrolleras?

I grunden bygger det på att vi uppmärksammar något. Tips från specialidrottsförbund, distriktsidrottsförbund, kommun, kraftiga förändringar i redovisade aktiviteter, felaktiga ifyllda uppgifter samt ett antal slumpvisa utvalda föreningar.

Varför kontrolleras inte alla föreningar?

Därför att vi av resursskäl inte kan göra kontroller av alla då det är över 10 000 föreningar som söker LOK-stöd för 5,5 miljoner sammankomster och 55 miljoner deltagartillfällen varje år.

Varför kontrolleras inte de som får mest?

Bara för att föreningen har stor verksamhet tas den inte ut för kontroll. Vi behandlar alla föreningar lika.

Vilka konsekvenser får det när ni upptäcker fusk?

Föreningen blir återbetalningsskyldig för de felaktigheterna. Vi brukar även göra kontroll av förra årets uppgifter också.

Hur många år tillbaka kan ni utföra kontroll på?

Teoretiskt sett kan vi begära in handlingar av föreningen upp till sju år bakåt i tiden. Men det har vi aldrig gjort hittills.

Fungerar er kontrollfunktion på ett tillräckligt bra sätt?

Vi försöker hela tiden utveckla vårt kontrollarbete. Vi ser det som positivt att tveksamheter kommer fram i ljuset. Det är mycket viktigt att LOK-stödet går till den verksamhet den är till för.

Sidan publicerades: 2 november 2022

Vid telefonsamtal, välj knappval 3.

Telefontider

Måndag: kl. 11.00–15.00
Tisdag: Stängt
Onsdag: kl. 11.00–15.00
Torsdag: kl. 11.00–15.00
Fredag: kl. 11.00–15.00

Lunchstängt 12.00–12.30

Avvikande öppettider

6 juni: Stängt