LOK på lätt svenska

Sidan uppdaterades: 2 november 2022

En förening som vill ansöka om LOK-stöd behöver följa de regler som har bestämts för detta. Regler kallas med ett annat ord för föreskrifter.

Öppna reglerna för LOK-stöd på lätt svenska Word, 81 kB.

Reglerna på lätt svenska är ett hjälpmedel, men de ersätter inte de ordinarie LOK-stödsföreskrifterna.

Tänk på att det alltid är de ordinarie LOK-stödsföreskrifterna i sin helhet som används vid eventuella avvikelser.

Vill du ha hjälp?

Om du vill ha hjälp med LOK-stödet kan du ringa oss på telefon 08-699 61 50 (välj sedan nr 3 för att komma till LOK-stöd).

Du kan också skicka e-post på adressen:

lok@rfsisu.se

Sidan publicerades: 2 november 2022