Hand som håller en mobiltelefon

Digitaliseringsstöd

Sidan uppdaterades: 10 maj 2023

Riksidrottsförbundet erbjuder rådgivning inom digitaliseringsfrågor för att stötta specialidrottsförbundens strategiska ledning att nå långsiktig, hållbar och självständig utveckling. Metodstödet har etablerats under hösten 2022 och erbjuds samtliga medlemsförbund fram till december 2023.

Omfattning

Stödet inom digitaliseringsfrågor kommer att vara på en strategisk nivå och erbjudas samtliga specialidrottsförbund fram till sommaren 2023. Initialt arbetar en person, Anders Ferrari, chefsarkitekt på Riksidrottsförbundet, med dessa frågor.

Målsättning med stödet

Att specialidrottsförbunden får hjälp i arbetet med att ta fram

  • en målsättning för sitt digitaliseringsarbete
  • en strategi för sitt digitaliseringsarbete
  • hur det linjerar med utvecklingen hos RF/SISU

Tillvägagångssätt och förväntningar

Specialidrottsförbund som är intresserade av digitaliseringsstöd kan förvänta sig stöd i strategiska diskussioner, vägval och inför verksamhetsutvecklingsinitiativ.

Specialidrottsförbund bör göra en kartläggning av verksamheten och förändringsbehov för att nyttja tiden effektivt, samt frigöra tid för nyckelpersoner att delta i arbetet.

Kontakta anders.ferrari@rfsisu.se för initial kontakt och planering.

Sidan publicerades: 7 november 2022