Samverkansmodell

Sidan uppdaterades: 7 november 2022

För att utveckla den operativa samverkan mellan SF/SDF/IF och RF-SISU distrikten har en samverkansmodell tagits fram. Modellen består av tre delar som erbjuds samtliga SF utifrån deras önskemål och behov.

SF som vill genomföra en eller flera av delar av samverkansmodellen tar kontakt med förbundets Idrottskontakt, som stöttar SF i att samordna och planera insatsen.

Om samverkansmodellen

Modellen ska genom samverkan, med utgångspunkt i SF:s strategi, förbättra möjligheterna för SF/SDF och RF-SISU distrikt att utifrån idrottsspecifik och lokal kunskap kombinera sina resurser, kompetenser och insatser för att maximera utvecklingen av den enskilda föreningen. Målen är att

  • öka förståelsen för varandras roller, uppdrag och resursmöjligheter
  • stärka förtroendet mellan SF och RF-SISU distrikt
  • ge en struktur för ökad dialog mellan SF och RF-SISU distrikt
  • bidra till gemensam bild av nuläge och behov hos föreningarna.

Modellens tre delar

Konsulentträff

En dialog för att skapa samsyn kring föreningarnas nuläge och behov. Ska öka förståelsen för varandras uppdrag, roller och insatser kopplade till föreningsutveckling.

Nationella SF-specifika uppdrag

Skapa en samplanering kring en avgränsad och specifik fråga som går i linje med SF:s strategiska inriktning i syfte att konkret beskriva roller, ansvar och arbetssätt i det specifika uppdraget.

Uppdraget ska genomföras i fler än ett RF-SISU distrikt.

Årlig handlingsplan

Skapa en årlig samplanering mellan SF/SDF och RF-SISU distrikt kring stöd till föreningarna så att de kan utveckla sin verksamhet i linje med SF:s strategi.

Riktlinjer Samverkansmodellen (pdf) Pdf, 177 kB.

Sidan publicerades: 7 november 2022