Ekonomiskt stöd

Sidan uppdaterades: 22 februari 2023

Du som är anställd eller förtroendevald i ett specialidrottsförbund (SF), som är medlem i RF, kan söka ekonomiskt stöd till förstudie eller ansökan av internationella idrottsevenemang i Sverige. Det går även att söka stöd för ett utvalt pilotprojekt i arbetet med internationella idrottsevenemang.

Centrum för idrottsevenemang ger ekonomiskt stöd för förstudie eller bid/ansökan av internationella tävlingar med VM- och EM-status samt World Cup-tävlingar eller liknande. Stöd ges även till internationella kongresser, konferenser och seminarier som är sanktionerade av respektive SF:s internationella förbund.

Även andra stora internationella senior- och ungdomstävlingar som kräver ett bid-/ansökningsförfarande kan erhålla ekonomiskt stöd för kostnader i samband med bid-/ansökningsarbete.

Ansökan görs i applikationen idrottsmedel som finns under IdrottOnline. För att kunna skicka in en ansökan måste du finnas upplagd i SF med rollen "anställd i förbund" eller "idrottsmedelansvarig". Om du inte har inloggningsuppgifter till IdrottOnline eller vet om du har korrekt roll kan den som är IdrottOnline-ansvarig i ditt SF lägga till korrekt roll. Alla som kan logga in i IdrottOnline inom ditt SF har möjlighet att skapa och spara en ansökan men det krävs korrekt roll för att skicka in ansökan.

Så ansöker du

1. Logga in på IdrottOnline och välj fliken idrottsmedel.

2. Välj därefter "Idrottsmedel" eller "Ansökan" och sök fram tillgängliga medel att ansöka på genom att söka på kategori "Internationella idrottsevenemang". Det finns tre olika medel att ansöka om:

 • Ansökan förstudie
 • Ansökan ekonomiskt stöd för bid/ansökan av internationella idrottsevenemang upp till ansökt belopp 75 000 kr
 • Ansökan ekonomiskt stöd för bid/ansökan av internationella idrottsevenemang över 75 000 kr

Om du behöver hjälp, kontakta RF:s support.

Kriterier för stöd till förstudier eller bids

Centrum för Idrottsevenemang (CIE) ger bidrag för omkostnader som är direkt relaterade till arbetet med förstudie och/eller bid av internationella idrottsevenemang eller internationella kongresser i Sverige. Som huvudregel står CIE för upp till 75 procent av kostnaderna för budgeterat arbete med förstudie och/eller bid.

Följande områden ingår som ersättningsbara kostnader:

 • Produktion och framtagande av ansökningar
 • Resa och uppehälle
 • Lobbying
 • Monter
 • Konsultkostnader upp till maxbelopp 100 000 kr
 • PR- och trycksaker

Personalkostnader inkluderas inte som ersättningsbar verksamhet.

För SF där den internationella rättighetsinnehavaren (internationella förbundet) inte använder sig av ett ansökningsförfarande för sina evenemang utan istället en dialogform, utgår även kostnadsersättning i enlighet med ovan ersättningsbara kostnader.

Krav på SF för att erhålla stöd

 • Ansökan om ekonomiskt stöd måste vara RF tillhanda innan beslut om placering av evenemanget fastställts av ert internationella förbund. Ekonomiskt stöd betalas inte ut i efterskott till evenemang som redan placerats.
 • Den region eller den kommun som är värd för evenemanget måste i någon form ge finansiellt stöd till både bidarbetet och evenemanget i sig. Det kan gälla allt från ekonomiska till personella resurser.
 • Ett avtal upprättas mellan RF och SF. Det sker efter beslut om ekonomiskt stöd och innebär att RF har full rätt till löpande information om arbetet för att kunna ta del av erfarenheter och kunskap.

Så här fattar vi beslut om belopp över 75 000 kronor

Vi ger bidrag till förstudier och/eller bids utifrån en samlad bild av följande kriterier (i oprioriterad ordning):

 • Arrangören ska presentera sin evenemangsstrategi i en långsiktig plan för sitt arbete med internationella evenemang.
 • Arrangören ska redovisa sitt planerade hållbarhetsarbete för det internationella idrottsevenemanget.
 • Ekonomisk bärighet – arrangörens arbete med finansieringsplan och budget.
 • Uppbackning av värdkommun/-region och eventuella samarbetspartners.
 • Internationell och nationell uppmärksamhet i form av bland annat tv-sändning, och internationella besökare.
 • Evenemangets status och nivå, antalet deltagande utländska nationer samt aktiva och ledare.

Sidan publicerades: 7 november 2022