Kompetensstöd

Sidan uppdaterades: 17 maj 2024

Här finns beskrivet vilken typ av kompetensstöd som RF kan erbjuda vid planering av ert idrottsevenemang. Vi är alltid öppen för en dialog om det är något ni saknar eller om det är något område som ni önskar ökad kunskap inom.

Handledning

Handledning vid bidprocess (pdf) Pdf, 4 MB.
Förslag på arbetsprocess vid bid/ansökan av ett evenemang.

Handledning vid genomförande av ett evenemang (pdf) Pdf, 1 MB.
Handledning om hur du kan arbeta med evenemanget från att det är beslutat till att det är genomfört.

Internationell marknadsföring vid evenemang (pdf) Pdf, 4 MB.
Konkreta tips på hur man kan marknadsföra ett internationellt idrottsevenemang mot en internationell publik. (Pilotprojekt från Handbolls-EM i januari 2020.).

Hållbarhetsarbete från bid till legacy (pdf) Pdf, 521 kB.
Handledning om hur du skapar ett mer hållbart evenemang. Processen är kopplad till webbverktyget ”Hållbara aspekter”. Dokumentet finns även på engelska (pdf) Pdf, 535 kB..

Webbverktyg

Hållbara aspekter
Kunskapsbank med konkreta tips på hur man skapar hållbara evenemang.

Event Impact Calculator
Prognosverktyg för att räkna fram och påvisa de ekonomiska, sociala och miljömässiga effekterna för ditt kommande evenemang.

Evenemangslegacy.se
Webbverktyg med råd och vägledning inför ditt legacy-arbetet.

Utbildning

Processdagar

Vinnande evenemang

En utbildning för er som ”vunnit hem” ett internationellt idrottsevenemang. Tillsammans med er arbetsgrupp går vi igenom evenemangets värdegrund, mål, vision och roller så att alla har en gemensam bild. Utbildningen skräddarsys utifrån ert evenemangs förutsättningar och bör genomföras tidigt i processen för att ge en bra start för fortsatt evenemangsarbete.

Digitala utbildningar

Tidigare utförda introduktionsutbildningar (resp film är ca 60 min lång)

Event Impact Calculator

Hållbara idrottsevenemang

Legacy av idrottsevenemang

Övrigt

Erfarenhetsbank
Samlade erfarenheter och kunskaper från många stora evenemang som genomförts i Sverige de senaste åren.

Checklista – Tillstånd vid evenemang (hos verksamt.se)

Idrottsplan – Administrativt planeringsverktyg
Administrativt projektplaneringsverktyg

Sidan publicerades: 7 november 2022