Mötesplatser

Sidan uppdaterades: 8 november 2022

Varje år bjuder vi in representanter från målgrupperna specialidrottsförbund (SF), RF-SISU distrikt och destinationer för att diskutera frågor kring internationella och nationella idrottsevenemang. Det är främst till den årligt återkommande konferensen Mötesplats Idrott och destination men också till temadagar och andra kunskapshöjande forum.

På Mötesplats Idrott och destination lägger vi fokus på det fysiska mötet, att träffas och skapa kontakter inför framtida evenemang. Ett stående inslag är att SF har möjligheten att presentera sina kommande evenemang för att skapa samarbete med destination och RF-SISU distrikten. En mycket bra plattform för att träffa många aktörer på en och samma gång och där flera av de internationella evenemang som genomförts senaste åren har haft sin uppkomst.

Vi bjuder också in till föreläsningar, workshops och temadagar för att spetsa kompetensen ytterligare samt anordnar studiebesök på olika evenemang i benchmarkingsyfte.

Mötesplats Idrott och destination 2021

Den 20–21 oktober genomfördes Mötesplats Idrott och destination i Borås i samarbete med Borås TME och RF-SISU Västra Götaland.

125 personer från 35 destinationer/regioner, 24 specialidrottsförbund och 11 RF-SISU distrikt deltog. Mötesplatsen direktsändes och här kan du titta på utvalda delar av sändningen i efterhand:

Inledning

Pitchar från SF

Nationell strategi för internationella idrottsevenemang

Temadag Morgondagens evenemang 2021

I april 2021 genomförde vi ett webbinarium där vi fick ta del av forskningsrapporter kring evenemangssituationen i Sverige under året som gått. Vi fick även lyssna på vilka erfarenheter som några av våra evenemangsarrangörer från SF och destinationer tagit med sig och vilka lärdomar som vi kan ta med oss in i framtida evenemang.

Ta del av sändningen i efterhand

Mötesplats 2020

Den 14 oktober 2020 genomfördes Mötesplats Idrott och destination som ett hybridmöte med möjlighet att delta på fysiska platser i Göteborg, Lund, Stockholm samt digitalt.

Totalt deltog över 200 personer under dagen med representanter från 30 SF, 11 RF-SISU distrikt och över 40 destinationer.

Via länkarna här nedan kan du ta del av Mötesplats Idrott och destination 2020 i ett antal filmklipp:

Del 1 (bildspel fram till minut 28.45, därefter Mötesplatsen)

Del 2 (14.05 till 24.20)

Del 3 (fram till 29.25, därefter bildspel)

Del 4 (från 13.20)

Del 5 (22.37 till 34.58)

Sidan publicerades: 8 november 2022