Verktyg för arrangörer

Sidan uppdaterades: 15 december 2022

Här har vi samlat ett antal verktyg som vi hoppas ska kunna ge dig inspiration och vägledning vid planering inför och genomförande av ert kommande evenemang. Det handlar om allt från hur du som arrangör kan förbereda din bidprocess, till hur du kan skapa ett hållbart evenemang utifrån våra hållbarhetsaspekter.

Handledning vid bidprocess (pdf) Pdf, 4 MB.
Det här är en konkret handledning med förslag på hur ni kan arbeta för att skapa en bid/ansökan till ert internationella idrottsevenemang. Vi beskriver vad du kan göra och hur arbetsprocessen ser ut.

Handledning vid genomförande av ett evenemang (pdf) Pdf, 1 MB.
Här får du tips och råd om hur du kan arbeta med evenemanget från att det är beslutat till att det är genomfört. Hela processen beskrivs steg för steg på ett enkelt och kortfattat sätt.

Handledning – Internationell marknadsföring vid evenemang (pdf) Pdf, 4 MB.
En handledning med konkreta förslag på hur ni kan arbeta med att marknadsföra ett internationellt idrottsevenemang mot en internationell publik. Erfarenheterna grundar sig i ett pilotprojekt som genomfördes under Handbolls-EM i januari 2020.

Handledning – Hållbarhetsarbete från bid till legacy (pdf) Pdf, 521 kB.
Här får du konkret vägledning om hur du kan skapa ett mer hållbart evenemang genom hela processen, från bid till legacy. Processen är kopplad till de olika aspekterna i webbverktyget ”Hållbara aspekter”. Dokumentet finns även på engelska (pdf) Pdf, 535 kB..

Rapport – Organisering av ett mästerskap i aktiebolagsform (pdf) Pdf, 2 MB.
I den här rapporten, som är en populärversion av forskningsrapporten med samma namn (pdf) Pdf, 262 kB., får du ta del av främst Handbollförbundets erfarenheter, lärdomar och insikter kring bolagisering av ett mästerskap. Rapporten fokuserar på tre viktiga aspekter att ta hänsyn till vid val av driftsform: ekonomi, kompetens och ledarskap och värderingar.

Webbverktyg – Hållbara aspekter
Att skapa ett mer hållbart idrottsevenemang kan vara en utmaning men det finns mycket att vinna på att inkludera det perspektivet i planering och genomförande av ett evenemang, oavsett om det är stort eller litet. I vårt webbverktyg får du tips och idéer på en rad olika aspekter som vi hoppas ska ge dig inspiration och nya infallsvinklar i hållbarhetsarbetet.

Webbverktyg – Event Impact Calculator
Event Impact Calculator är ett prognosverktyg som du kan använda för att räkna ut och påvisa de ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter som ditt evenemang kan ge i den kommun det arrangeras. Används gärna i dialog med samarbetande parter för att diskutera värdet av ert kommande evenemang.

Webbverktyg – Legacy för idrottsevenemang
Att tidigt börja planera och arbeta för ett legacy (arv) ger möjlighet att ta vara på evenemangets kraft och bygga för framtiden. Nu tillhandahåller vi ett nytt webbverktyg som ger dig som arrangör tips, idéer och vägledning för ett lyckat evenemang med kort- och långsiktiga positiva effekter. Webbverktyget är framtaget utifrån den rapport (pdf) Pdf, 941 kB. och arbetsmodell som Göteborgs universitet tagit fram på uppdrag av Riksidrottsförbundet.

Checklista – Tillstånd vid evenemang (hos verksamt.se)
Som arrangör av ett evenemang är det viktigt att veta vilka tillstånd som krävs. På verksamt.se finns en digital checklista som hjälper dig som arrangör att veta vilka tillstånd som måste sökas och vilka uppgifter som ni ska lämna för ert evenemang. Checklistan har tagits fram av Tillväxtverket i samverkan med Polisen, kommuner och länsstyrelser.

Idrottsplan – Administrativt planeringsverktyg
Att leda ett projekt handlar om att hålla många bollar i luften. Med det projektledarverktyg som RF/SISU Västra Götaland tagit fram har du ett administrativt verktyg för er organisation där ni kan samla alla uppgifter som ska göras inför evenemanget. Som projektledare får du en bra överblick i projektledarverktyget och det fortlöpande arbetet i hela organisationen. Ett verktyg för hela er organisation.

Sidan publicerades: 7 november 2022