Forskning

Sidan uppdaterades: 14 december 2023

Riksidrottsförbundets forskningsrapporter – skrivna av forskare från olika vetenskapliga discipliner och lärosäten i Sverige – är viktiga för idrottsrörelsens utveckling. Dessa texter ger inte bara viktiga insikter om vårt arbete här och nu, de inspirerar och utmanar oss i den ständiga strävan att bedriva en bättre verksamhet.

I närtid har en rad högaktuella frågor behandlats: barn och ungas delaktighet inom idrottsrörelsen, förutsättningar i idrott för äldre, arbete med jämställdhet och folkbildning och den snabbt växande Gå-fotbollen. Aktuellt är också en rapport om konditionsträning utifrån menstruationscykeln och hur vägarna till absolut världstopp kan se ut.

Forsknings- och utvecklingsprojekt bedrivs med och hos våra specialidrottsförbund. Riksidrottsförbundet ingår i flertalet långsiktiga samarbeten med akademin och tillsammans med våra Riksidrottsuniversitet och Elitidrottsvänliga lärosäten stärker vi på nya sätt idrottsrörelsens forskningsarbete. Vi stöder också Centrum för idrottsforskning (CIF) och deras viktiga bidrag till kunskapsläget och det offentliga samtalet om svensk idrott.

Här hittar du våra forskningsrapporter. Det går att beställa tryckt material via service@rf.se.

Sidan publicerades: 5 oktober 2022