Händer från flera personer i en ring

Idrott i samhället

Sidan uppdaterades: 4 oktober 2023

Idrottens drivkraft är glädjen och gemenskapen i gruppen eller laget, utmaningen och nerven i tävlingen, känslan av att spränga gränser och nå mål – och välbefinnandet av att träna. Samtidigt ger idrotten mervärden för samhället som omfattar så mycket mer än en rolig fritidsaktivitet. Idrottsrörelsen vill vara en central pusselbit i ett hållbart samhälle.

Idrottsrörelsen gör och vill fortsätta göra ännu mer för att bidra till en sund samhällsutveckling. Ofta är idrottsföreningen motorn och det sammanhållande kittet i mindre samhällen och bostadsområden. Eftersom nästan alla barn någon gång under sin uppväxt är med i en eller flera idrottsföreningar har idrottsledare och idrottsrörelsen som helhet en viktig roll för att skapa gemenskap och framtidstro i samhällets alla delar. Med väl genomtänkta strategier vill idrottsrörelsen även vara en positiv kraft när det gäller vår påverkan på klimat och biologisk mångfald.

Idrottsrörelsen gör Sverige starkare

Att en tredjedel av svenskarna är med i idrottsrörelsen ger en stark effekt på samhället. Den ger positiva effekter på allt från hälsoekonomi och självkänsla till besöksnäring och integration. Med en så stor andel av medborgarna som medlemmar i idrottsrörelsen, och med engagerande påverkan på ännu fler, är idrottsrörelsen en viktig motor i det svenska samhället. Ju fler som blir del av föreningens gemenskap och kan hålla på idrott och fysisk aktivitet, desto bättre är det för Sverige. Idrottsrörelsen gör helt enkelt Sverige starkare. Det här inser både kommuner, regioner och stat som bidrar med resurser till idrottsrörelsen.

I många andra länder är idrotten snarare ett medel för att förverkliga statens politik och styrs därmed i betydligt högre grad av stat och politik. I Sverige har RF uppdraget att fördela statens stöd till idrotten, främst till föreningar men också till idrottens övriga organisationer på regional och nationell nivå. I och med detta är RF inte bara en sammanhållande medlemsorganisation utan verkar i kraft av bidragsfördelare också i myndighets ställe.

Läs hela forskningsrapporten Idrottens samhällsnytta (pdf) Pdf, 5 MB.

Kontakt

Mattias Hjelmberg

Verksamhetsområdeschef Kommunikation, marknad, intressepolitik och distriktsledning

08-699 61 54
Fotbollsspelare gör high five med ett barn

Personer som idrottar är friskare, begår färre brott och dricker mindre alkohol. Samtidigt minskar den ekonomiska belastningen på samhället. Det visar forskningsrapporten Idrottens samhällsnytta.