Hälsoekonomiska vinster av idrott

Sidan uppdaterades: 25 augusti 2023

Idrott, motion och fysisk aktivitet kan ge stora hälsovinster och leda till väsentliga minskningar av samhällets kostnader. Ju större risk vi har för ohälsa desto större vinst är det att idrotta.

Riksidrottsförbundet (RF) arbetar för idrott för alla – hela livet. Det mår hela samhället bra av. Vinsterna för individ och samhälle är mycket stora om idrottsrörelsen exempelvis kan få en basketspelare eller simmare i 25-30, som annars hade lagt av och övergått till en stillasittande livsstil, att fortsätta idrotta och vara allmänt fysiskt aktiv. Vinsten består av fler levnadsår och ökad livskvalitet. Därtill kommer besparingar för samhället.

För en person i 70–80-årsåldern som lever ett fysiskt aktivt liv i stället för ett stillasittande liv, är de potentiella vinsterna väsentligt större än för medelålders. Förutom individens bättre hälsa minskar samhällskostnader som beror på en lägre risk att drabbas av sjukdomar hos äldre.

Hälsoekonomiska vinster: Ungdomar

Forskningen visar att om idrottsrörelsen når ytterligare 100 ungdomar kan följande hälsovinster och besparingar förväntas:

 • 5 ungdomar kommer inte drabbas av depression.
 • 25 ungdomar kommer inte ha symtom som magont, huvudvärk med mera.
 • En mindre besparing görs i sjukvården för ett antal färre läkarbesök och mindre konsumtion av antidepressiva läkemedel.
 • Skolresultat kommer att förbättras för minst 5 elever tack vare mindre sjukdom/symtom.

Hälsoekonomiska vinster: Vuxna

Forskningen visar att om idrottsrörelsen når ytterligare 100 medelålders vuxna så att de idrottar och motionerar regelbundet (snitt minst 30 min per dag på en hälsofrämjande nivå) kan följande hälsovinster och besparingar förväntas före 65 års ålder:

 • 1 dödsfall mindre, vilket kan antas motsvara 20 vunna levnadsår.
 • 2 färre får typ 2-diabetes.
 • 5 färre får hjärtinfarkt.
 • 15 färre får högt blodtryck.
 • Ökad livskvalitet för personer över 50 år med begynnande ohälsa.
 • En liten minskning i hälso- och sjukvårdskostnader som huvudsakligen handlar om enstaka besök i primärvården.
 • 500–5 000 kronor mindre i kostnad per person och år för frånvaro från arbete.

Av dessa vinster är höjd livskvalitet den mest betydande.

Hälsoekonomiska vinster: Äldre

 • De viktigaste vinsterna är fler levnadsår och fler friska år.
 • Regelbunden fysisk aktivitet leder till vinster i livskvalitet.
 • Vård och omsorgskostnader minskar väsentligt för demenssjukdomar, fallolyckor, typ 2-diabetes, stroke och funktionsnedsättning (muskelförtvining).

Texten ovan är ett förenklat utdrag ur kapitlet ”Hälsoekonomiska aspekter på idrott (pdf) Pdf, 1010 kB.” i Riksidrottsförbundets FOU-rapport Idrottens samhällsnytta.

Läs hela forskningsrapporten Idrottens samhällsnytta (pdf) Pdf, 5 MB.

Sidan publicerades: 10 oktober 2022

Fotbollsspelare gör high five med ett barn

Personer som idrottar är friskare, begår färre brott och dricker mindre alkohol. Samtidigt minskar den ekonomiska belastningen på samhället. Det visar forskningsrapporten Idrottens samhällsnytta.