Neddragningar för folkbildningen i en tid när den behövs som mest

Folkbildning fyller en viktig roll i samhället. Dagens besked från regeringen om neddragningar på folkbildningsområdet är anmärkningsvärt, kommenterar ett av Sveriges största studieförbund, SISU Idrottsutbildarna, och Riksidrottsförbundet.

Sidan uppdaterades: 18 september 2023

Regeringen har idag presenterat att anslagen till folkbildningen minskar med 250 miljoner nästa år, 350 miljoner året därpå och därefter 500 miljoner. Sedan tidigare har regeringen aviserat en höjning av anslaget till folkhögskolor med 100 miljoner.

− Sverige har en lång tradition av folkrörelser och folkbildning. I ett demokratiskt och öppet samhälle är folkbildningen en väsentlig beståndsdel, särskilt i en tid där lärande, möten och samtal medmänniskor emellan blir allt viktigare. Att kraftigt dra ned på stödet till folkbildningen när det kanske egentligen behövs som allra mest är anmärkningsvärt, säger Karl-Erik Nilsson, ordförande SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet.

Idrottsrörelsen är en av Sveriges största folkrörelser med 3,3 miljoner medlemmar i cirka 19 000 idrottsföreningar. 750 000 ledare som tillsammans lägger ner miljontals ideella timmar i sina respektive föreningar.

Varje dag möter SISU Idrottsutbildarna medlemmar i idrottsföreningar och bidrar med kompetens, stöd och inspiration utifrån föreningens och dess medlemmars förutsättningar och behov. SISU är det studieförbund som har flest unga deltagare av de elva studieförbunden och arbetet sker till stor del sker i föreningens egen närmiljö, i klubbstugan, på fotbollsplanen eller på friidrottsarenans löparbana.

− Som ett av Sveriges största studieförbund finns SISU Idrottsutbildarna i alla Sveriges 290 kommuner och det är unikt. Att kunna möta föreningarna på deras hemmaplan, oavsett om det är ute i skog och mark eller i en idrottshall, är otroligt viktigt för de hundratusentals barn och ungdomar som varje år växer genom idrottens folkbildning. Vi ser att varje statlig krona gör nytta, säger Karl-Erik Nilsson.

För mer information kontakta

Anna Setzman
Press- och kommunikationschef Riksidrottsförbundet
070-564 52 16

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 18 september 2023