FOTO: Daniel Eriksson, Bildbyrån

Alla barn och ungdomar ska ha
tillgång till idrott: ”Så är det inte nu”

Idrottsklivet är idrottsrörelsens satsning för att stärka föreningsidrotten i de områden som Polismyndigheten benämner som utsatta. Yafet Lemessa, verksamhetsutvecklare på Riksidrottsförbundet, berättar om arbetet som pågår runt om i Idrottssverige där målet är att ge – alla som vill – tillgång till idrott.

Sidan uppdaterades: 20 november 2023

I regeringens budget för 2023 finns ett årligt stöd på 100 miljoner kronor för att stärka idrottsrörelsens närvaro i totalt 61 områden. Syftet är att främja inkludering och öka tryggheten.

– Målet är ett långsiktigt arbete som utgår från idrottsrörelsens förändringsarbete Strategi 2025. Genom det här stödet kommer vi att kunna växla upp det ytterligare, säger Yafet Lemessa.

Idrottsklivet görs i samverkan med 14 specialidrottsförbund och elva RF-SISU distrikt.

Läs mer om Idrottsklivet och vilka förbund och RF-SISU distrikt som ingår.

– I sin enklaste beskrivning är Idrottsklivet ett arbete för att stärka föreningsidrotten där vi ser att vi har mycket lägre deltagande än riksgenomsnittet. Medlen från regeringen gör det möjligt att få fler barn och unga att delta i föreningsidrott, säger Yafet Lemessa.

Varför är det viktigt att idrottsrörelsen har mer närvaro i de här 61 områdena?

– Om vi tänker på idrotten som en rättighet som ska vara tillgängligt för alla, så är det inte nu. Alla har inte tillgång till idrott.

– I resurssvaga områden ser vi att det är mindre föreningsidrott. I grund och botten är det en demokrati- och rättvisefråga. Därför gör vi riktade satsningar där vi ser att det är en snedfördelning.

Vad bidrar idrottsrörelsen med?

– Förutom själva idrotten bidrar föreningsidrott till bättre hälsa, en meningsfull fritid, rörelse och demokratifostran. Som en förening är uppbyggd lär du dig mycket mer än själva idrottsaktiviteten, säger Yafet Lemessa och fortsätter:

– Det är klart att vi inom idrottsrörelsen, som vet alla positiva effekter som finns, vill att så många som möjligt ska få en möjlighet att vara en del av detta.

Uppdraget är även en del av regeringens brottsförebyggande strategi. Det innebär inte att föreningarna ska arbeta just brottsförebyggande.

– Vi är idrottsrörelsen och bedriver idrott, säger Yafet och fortsätter:

– Om det leder till att fler personer hittar en meningsfull fritid och att det blir brottsförebyggande genom idrotten, är det fantastiskt. Men det är viktigt att understryka att vårt arbete är idrott.

"Om vi tänker på idrotten som en rättighet som ska vara tillgängligt för alla, så är det inte nu" säger Yafet Lemessa, verksamhetsutvecklare på Riksidrottsförbundet som arbetar med Idrottsklivet.

I de 61 utvalda områdena, finns det redan i dag många idrottsföreningar. Delar av stödet kommer att gå till dem, för att utveckla den befintliga verksamheten. Stödet kommer även gå till att starta upp nya idrotter och föreningar.

– Vi har lärt oss mycket av tidigare arbeten som gjorts. Forskning och utvärderingar visar (pdf) Pdf, 2 MB. att det finns en del nycklar för att lyckas. En framgångsfaktor är att ha en god lokalkännedom om du startar upp en ny verksamhet.

– Sedan krävs det att du tittar inåt. Varför når inte vår förening eller idrott ut i de här områdena? Vilka normer och strukturer påverkar våra idrotter som i slutändan bidragit till att vi inte har lyckats. Vi har blivit bra på att jobba med jämställdhetsfrågor inom idrotten, men vi behöver också se på religion och etnicitet på samma sätt – och hur vi kan vara exkluderande genom våra normer.

Behovet bland dem som är med i en förening kan se olika ut, därför är det viktigt att ha en dialog med barn och ungdomar.

– Om vi jobbar med de här frågorna och pratar med barnen, ökar chansen att lyckas, säger Yafet Lemessa.

– Det är också viktigt med tålamod och långsiktighet. Du kan inte räkna med att det är fullt med barn eller ungdomar de första träningarna. Därför behöver man fortsätta med aktiviteten, trots att det kanske inte är många med i början. För att återknyta till forskning, så vet vi att det är den långsiktiga verksamheten som fungerar bäst.

Ta hjälp av idrottsförbund eller Idrottskonsulenter från RF-SISU distrikt om din förening vill starta upp en ny verksamhet.

För föreningar som vill starta upp en ny verksamhet finns det stöd att få från specialidrottsförbund och RF-SISU distrikt.

– Det kan bland annat handla om tips på hur du kan vara nytänkande och kreativ. Distrikt och förbund kan stötta föreningar hur de kan tänka för att nå nya målgrupper, säger Yafet och fortsätter:

– Kommer inte barnen till just din förening kanske du får komma till dem. Vi vet att ju närmare det är till träningen, desto mindre blir tröskeln för att ta sig in i föreningslivet.

Vad är din känsla efter alla samtal du haft med förbund, RF-SISU distrikt och föreningar under uppstarten av Idrottsklivet?

– Att det finns ett fantastiskt engagemang och driv från alla parter. Nu börjar arbetet ta form på allvar. Genom Idrottsklivet har jag stora förhoppningar om att vi på lång sikt kommer att öka antalet aktiva i de utvalda områdena, säger Yafet Lemessa.

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 16 november 2023