FOTO: Bildbyrån

”Vi tar ett samhällsansvar och välkomnar en grupp som verkligen behöver oss”

Inom idrottsrörelsen pågår ett omfattande arbete för att fler specialidrottsförbund och föreningar ska öppna upp dörren för personer med funktionsnedsättning.  – Vi tar ett samhällsansvar och välkomnar en grupp som verkligen behöver oss inom idrotten, säger Karin Åkesson och Johanna Hedgårdh, på Svenska Gymnastikförbundet.

Sidan uppdaterades: 24 maj 2024

Få personer som har en funktionsnedsättning är med i en idrottsförening idag. Återhämtningen med att få tillbaka de aktiva efter pandemin har även gått långsammare jämfört med andra idrotter.

Samtidigt har det skett en rejäl ökning av idrotter som erbjuder parasport. På två år har antalet förbund med aktiva paraidrottare fördubblats. För att göra idrotten ännu mer tillgänglig sker det just nu en förflyttning och kompetenshöjning, där allt fler idrotter välkomnar alla som vill vara med i en förening.

– Idag sker paraidrotten inom flera olika idrotter och idrottsföreningar. Det är glädjande att så många specialidrottsförbund gör utvecklingsinsatser för att erbjuda verksamhet för personer med funktionsnedsättning, säger Sussie Stjernström Olsson, verksamhetsutvecklare på Riksidrottsförbundet och fortsätter:

– Genom att många förbund tar över ansvaret sänker det trösklarna, så att fler får en möjlighet att vara en del av idrottsrörelsen.

FOTO: Bildbyrån

Svenska Gymnastikförbundet behöver inte göra någon förflyttning – de har sedan 20 år haft paraidrotten som en naturlig del av verksamheten regionalt, genom ”Alla kan gympa”. Sedan 2016 är det även en del av den nationella verksamheten.

– Idag har vi cirka 70 föreningar som erbjuder riktad verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Vi är superstolta över den utvecklingen, men vi nöjer oss inte med det. Vi har nästan 1000 medlemsföreningar. Fler av dem av dem borde kunna erbjuda och anpassa sin verksamhet för personer med en funktionsnedsättning säger Karin Åkesson, träningskoordinator för paragymnastik på Svenska Gymnastikförbundet och fortsätter:

– Att alla är med på tåget, från förbund till förening, är jätteviktigt för att driva arbetet framåt och få med det som en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Jämförelse mellan 2022 och 2024 aktiva paraidrottare i ett specialidrottsförbund

2022

2024

31 procent

74 procent

På mötesplatsen ”Samverkan för inkluderande idrott - idrott för personer med funktionsnedsättning” som arrangerades av Riksidrottsförbundet i samverkan med Svenska Parasportförbundet, tisdagen den 23 april, var specialidrottsförbund och RF-SISU distrikt på plats för panelsamtal, erfarenhetsutbyten runt utbildning, rekrytering och delaktighet.

– Intresset för parasport inom idrottsrörelsen ökar lavinartat. Idag har 62 specialidrottsförbund deltagit på någon riktad kompetenshöjande insats med parasport på något sätt, och allt fler föreningar registrerar att de erbjuder parasport på rekryteringssidan ParaMe.se för att nå nya idrottare, säger Lisa Lundell, projektledare kompetenslyftet Svenska Parasportförbundet.

– I takt med att ansvaret för idrotterna successivt flyttar in i respektive idrottsförbund blir det allt viktigare att vi samverkar mellan förbunden i frågor som utbildning, rekrytering och delaktighet.

Vad är styrkan med att erbjuda verksamhet för alla för Svenska Gymnastikförbundet?

– För oss som förbund handlar det om att leva upp till vår gemensamma vision om att vara en idrott där alla ska känna sig välkomna och där alla har rätt till rörelse hela livet, säger Johanna Hedgårdh, verksamhetsutvecklare inkludering på Svenska Gymnastikförbundet och fortsätter:

– Är det något som föreningar med Alla kan gympa-grupper och paragymnastik är eniga om är det hur roligt det är att träna dessa gymnaster och hur häftigt det är att ha med dem med i verksamheten. Föreningen kan även visa kommun och näringsliv att den tar ett samhällsansvar, det blir något att vara stolt över.

Vad ser ni för framgångsfaktorer och utmaningar för er som förbund?

– Att beslutet om att satsa på paragymnastik är förankrat i styrelse och ledningsgrupp. Sedan tre år tillbaka har vi även en anställd på förbundet som har ett tydligt ansvar för frågan. Det är en förutsättning för att behålla den verksamhet som finns och att fortsätta utvecklingen, säger Johanna Hedgårdh.

– Den största utmaningen är nog att det är många områden inom förbundet som konkurrerar om tid och resurser. Om paragymnastiken blev en naturlig del inom alla våra 14 discipliner hade nog utvecklingen gått snabbare men där är vi inte riktigt än, säger Karin Åkesson.

I slutändan är målet att fler personer med en funktionsnedsättning ska välja att idrotta i en förening. De senaste åren har det tagits många positiva kliv och förändringsarbetet som sker just nu i idrottsförbund och på RF-SISU distrikt gör att framtiden ser ljus ut.

Sedan en tid tillbaka är nu även Svenska Dövidrottsförbundet en del av förändringsarbetet.

– Det självklara målet är ju att alla som vill och har möjlighet, ska kunna vara med. Det är det centrala. Viktiga nycklar för att nå dit är ledarskapet, bemötande, tillgängliga hallar och bra idrottsmiljöer, säger Sussie Stjernström Olsson.

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 24 april 2024