Ser över fastighetsmomsen som sätter krokben för idrottsföreningar

Reglerna för moms på uthyrning av fastigheter är ett hinder för civilsamhället och gör det svårt för idrottsföreningar att hyra lokaler. Idag har regeringen beslutat att reglerna ska ses över.

Sidan uppdaterades: 8 maj 2024

Riksidrottsförbundet (RF) har tillsammans med flera organisationer, bland annat Studieförbundet i samverkan, Svenskt näringsliv och Fastighetsägarna, under en längre tid påpekat att dagens regelverk hindrar föreningar att hyra lokaler som är momsregistrerade. Som en del av en större utredning ska frågan nu ses över, vilket regeringen har beslutat om idag.

– Vi har länge påtalat att den så kallade fastighetsmomsen är problematisk för civilsamhället. Det är välkommet att regeringen nu beslutat om en översyn. Vi kommer givetvis att följa arbetet noga för att skapa bättre förutsättningar för landets alla föreningar. För att underlätta för civilsamhället bör kravet på att hyresgästen stadigvarande måste bedriva momspliktig verksamhet tas bort, säger Johan Karlsson, skattejurist Riksidrottsförbundet.

För idrottsrörelsen är bristen på tillgång till idrottsanläggningar och -miljöer en stor utmaning. En tredjedel av barn- och ungdomsföreningar tvingas tacka nej till nya medlemmar på grund av brist på plats.

– För att idrottsrörelsen ska kunna fortsätta vara en stark och positiv samhällskraft krävs plats att vara på. Utan plats stannar idrotten. Att tillgängliggöra lokaler genom att se över momsreglerna är en viktig pusselbit i helheten av att skapa mer plats för idrott, säger Johan Karlsson.

För mer information kontakta

Johan Karlsson
Förbundsjurist
08-699 61 26

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 8 maj 2024