Så tycker EU-kandidaterna om idrotten

Idrott ska vara en nationell angelägenhet och den europiska idrottsmodellen värnas – så svarar de partiernas toppkandidater till EU-valet på frågor om idrott och EU.

Sidan uppdaterades: 4 juni 2024

I en undersökning bland de politiska partiernas toppkandidater till EU-valet har Riksidrottsförbundet ställt frågor om hur politikerna ser på idrott som nationell angelägenhet, den europeiska idrottsmodellen och huruvida idrottsanläggningar ska inkluderas i stödprogram för den gröna omställningen.

Idrott finns sedan 2009 inskrivet i Lissabonfördraget. Samtliga partier anser att idrottsfrågor i första hand ska vara en nationell angelägenhet.

− Mer än hälften av den svenska lagstiftningen påverkas direkt av EU. Vad som sker i Bryssel påverkar oss alla, så även idrottsrörelsen, både direkt och indirekt. Idrott är och bör i första hand betraktas som en nationell angelägenhet – jag är glad att toppkandidaterna till EU-valet så tydligt delar den bilden, säger Anna Iwarsson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Den europeiska idrottsmodellen är unik i sin struktur och filosofi, och bygger på principerna om solidaritet, medborgerligt engagemang och frivilligarbete där varje idrott styrs i en demokratisk struktur av ett förbund. Modellen har utmanats, bland annat i den så kallade superligadomen i fotboll som EU-domstolen förkunnade i december 2023.

De svenska toppkandidaternas stöd till den europeiska idrottsmodellen är tydligt i undersökningen, samtliga anser att den europeiska idrottsmodellen ska värnas.

− Det är positivt att det inte finns några partipolitiska skiljelinjer i den här frågan och att toppkandidaterna vill skydda den europeiska idrottsmodellen. Det handlar om att bevara och utveckla vår starka idrottstradition som bidrar till en positiv samhällsutveckling. Varje steg som tas för att avveckla modellen är mycket allvarligt, säger Anna Iwarsson.

EU vill genom lagstiftningen Fit for 55 påskynda den gröna omställningen för att motverka klimatförändringar. Genom att inkludera idrottsmiljöer och idrottsanläggningar i de EU-fonder som ska stimulera förändringen kan även idrotten bli en del av omställningen. 80 procent av respondenterna i undersökningen svarade att idrottsanläggningar ska inkluderas i stödprogram för den gröna omställningen.

Citat från toppkandidater

Även om idrottsverksamhet som sådan inte bör regleras av EU, stiftar EU lagar inom en lång rad områden som på olika sätt kan påverka idrottens verksamhet. Allt från viseringsregler för idrottare från tredje land till regler för gummigranulat och dess påverkan vad gäller konstgräset. Moderaterna tycker det är viktigt att ta idrottens förutsättningar i beaktan när EU-lagstiftning arbetas fram.
Tomas Tobé, förstanamn för Moderaterna

Idrottsrörelsen är en viktig aktör för att främja demokratin i Sverige. Hela den ideella sektorn betyder mycket för att främja samarbete och skapa en sammanhållning i samhället. Samtidigt är det viktigt med fortsatt fokus på att stödet till idrotten fördelas jämställt och att alla ska ha möjlighet att idrotta. Därför är det viktigt att öka stödet till ungdoms- och breddidrott, idrott för människor med funktionsvariationer, allmän motionsidrott, idrott hela livet och andra folkhälsofrämjande aktiviteter.
Alice Bah Kuhnke, förstanamn för Miljöpartiet

För oss socialdemokrater är det tydligt att idrott inte kan behandlas som en vara eller tjänst som alla andra. Idrott är glädje, engagemang och gemenskap, inom ett land och över gränser. För oss är det därför en självklarhet att stå upp för den svenska och europeiska idrottsmodellen. EU:s marknadsregler ska inte tvingas på idrotten och det är något vi kommer ta strid för i Europa.
Johan Danielsson, andranamn för Socialdemokraterna

Kristdemokraterna står bakom den svenska och den europeiska idrottsmodellen, en modell vars syfte är att stärka idrottens självständighet och demokratiska struktur. Idrottens självständighet ska värnas, och det är viktigt att idrotten är demokratisk, självbestämmande och öppen för alla.
Alice Teodorescu Måwe, förstanamn för Kristdemokraterna

Vi har och kommer även fortsätta värna den svenska idrottsmodellen. Vi anser att föreningsidrotten mår bäst av självreglering inom ramen för de egna institutionerna. Därför kommer vi driva att sport- och idrottsfrågor även fortsättningsvis - i den mån de överhuvudtaget behöver lagstiftas om - regleras av de nationella parlamenten.
Charlie Weimers, förstanamn för Sverigedemokraterna

Idrott är ett fantastiskt bra verktyg för att föra samman människor från olika delar av världen. Vi är positiva till initiativ som inom ramen för Erasmus+ som bidrar till att fler kan utöva och tävla i sin idrott i andra länder än sitt eget. Vi står bakom den svenska modellen och kommer verka för att försvara den kommande mandatperioden. För Liberalerna är det viktigt att bejaka den svenska idrottsmodellen och skapa goda förutsättningar för starka civilsamhällen i hela Europa.
Karin Karlsbro, förstanamn för Liberalerna

För mer information kontakta

Anna Iwarsson
Ordförande Riksidrottsförbundet
076-344 50 60

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 4 juni 2024

Fakta

Den europeiska idrottsmodellen innebär att idrottsföreningar sluts samman i nationella förbund som sluter sig samman i europeiska idrottsförbund, som exempelvis UEFA. Samt att det inte finns flera nationella eller europeiska förbund som organiserar samma idrott.