FOTO: Ystad Rockets

Så växer föreningslivet med hjälp av skolan

Efter att ha besökt tolv skolor gick Ystad Rockets från fem till över 20 barn i sitt U13-lag i amerikansk fotboll. – När vi kom ut till skolorna hade vi fokus på att barnen skulle ha roligt på våra övningar. Det var överraskande och otroligt kul att så många ville börja med vår idrott, säger Christian Glasnovic, styrelseledamot.

Sidan uppdaterades: 14 juni 2024

Färska siffror visar att föreningslivet har återhämtat sig efter pandemin, sett till antalet deltagartillfällen är det mer deltagare än innan pandemin (Läs mer här).

Genom Rörelsesatsning i skolan har RF-SISU Skåne ett samarbete med 370 grundskolor. Det ger en positiv effekt för föreningslivet, som hela tiden får nya medlemmar.

– Åtta av tio föreningar som samverkar med skolan får fler medlemmar, säger Henrik Nilsson, idrottskonsulent som ansvarar för Rörelsesatsning i skolan hos RF-SISU Skåne och fortsätter:

– Vi blir en brygga mellan skolan och föreningslivet. Genom rörelsesatsningen har föreningar en jättemöjlighet att möta nya målgrupper och få nya medlemmar.

Målet med Rörelsesatsning i skolan är att sätta barn och unga i rörelse – och att fler av dem väljer att idrotta i en förening.

– För varje år som går är det fler föreningar som samverkar med skolan. När vi började mäta 2019 var det 18 procent av skolorna som var med i Rörelsesatsningen som samverkade med idrottsföreningar, säger Ida Blomstrand, verksamhetsutvecklare på Riksidrottsförbundet för Rörelsesatsning i skolan och fortsätter:

– Förra året hade sju av tio av våra skolor inom rörelsesatsningen samverkan med idrottsföreningar, vilket är fantastiska siffror. När vi dessutom vet att allt fler barn börjar i en idrottsförening efter prova på-verksamheten känns det jätteroligt.

För Ystad Rockets, som hade fem spelare i sitt U13-lag blev skolaktiviteterna ett lyft för hela föreningen.

– Vi var ute i samverkan med rörelsesatsningen i de flesta skolorna vid ett eller två tillfällen. De fick prova på olika övningar. Allt från att tacklas, passa eller fånga en boll, säger Christian Glasnovic och fortsätter:

– Alla barn tycker om tacklingsmomentet, där får de öva på att tackla en tub som är gjord av skum.

Hur stor draghjälp uppskattar du att ni fått genom Rörelsesatsningen?

– Det är en viktig grund och en länkande arm. Vi kan alltid vända oss till RF-SISU Skåne för att få kontakt med skolan eller en förening. Om du tittar på hur sporten utvecklas i USA, där är skolan ett sätt att nå barnen.

Kontakten som RF-SISU Skåne fått med skolorna gör att trösklarna sänks för att vara en del av idrottsrörelsen.

– Vi har kontaktpersoner i skolorna och hos föreningarna vilket gör det enklare för oss att skapa en samverkan, säger Henrik Nilsson.

– Prova på verksamheten sker på raster, fritids eller under idrottsdagar. Den röda tråden är att barnen får prova på olika idrotter och att de får möjlighet att hitta sin idrott, säger Henrik Nilsson.

Det finns även exempel på föreningar som valt en annan variant av skolsamverkan genom rörelsesatsningen.

– Fäktningsföreningen LUGI Fäktning, hade ”after school” under höstterminen i Byskolan i Lund. Nu har de ordinarie verksamhet där, med barnen som började i föreningen genom rörelsesatsningen. Nu har de valt att starta upp på en ny ort med samma metod, säger Henrik Nilsson.

Vad är det bästa med rörelsesatsningen kopplat till idrottsrörelsen?

– Framför allt ger den glädje till många barn. Vi ser också många positiva effekter. Fler barn blir föreningsaktiva och feedbacken jag fått från många skolor är att barnen fokuserar bättre och mår bättre, säger Henrik Nilsson
– Föreningar hör av sig och berättar att det fungerar bra, de får nya aktiva medlemmar. Många har aldrig jobbat med skolorna tidigare, men säger att det är den bästa reklamkampanjen de har gjort.

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 13 juni 2024

Kontakt

Ida Blomstrand

Verksamhetsutvecklare

08-699 62 25