Händer från personer som står i en ring

Om Riksidrottsförbundet

Sidan uppdaterades: 9 april 2024

Riksidrottsförbundet (RF) är idrottsrörelsens samlande organisation med uppgift att stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. Våra 19 RF-SISU distrikt har motsvarande uppdrag som RF på regional och lokal nivå.

Riksidrottsförbundet har 72 medlemsförbund (specialidrottsförbund, SF) som tillsammans har cirka 19 000 idrottsföreningar. Totalt samlar idrottsrörelsen cirka 3,3 miljoner medlemmar. RF har 19 distrikt som arbetar med att stödja idrottsföreningar runt om i landet.

Via länkarna nedan hittar du distrikt, förbund, föreningar och våra medarbetare. Du hittar även de styrande planer och dokument som RF:s verksamhet vilar på.

I dokumentbankenhittar du RF:s alla verksamhetsdokument, policies och stadgar.

Våra uppgifter

Riksidrottsförbundet ska stödja den idrottsliga utvecklingen och kunskapsutvecklingen i SF i linje med idrottsrörelsens strategi och mål. Vi ska ge service och stöd till SF.

RF ska även

 • Företräda idrottsrörelsen gentemot myndigheter, politiker och samhället i övrigt.
 • Leda det intressepolitiska arbetet och påvisa idrottens samhällsnytta.
 • Bevara det idrottshistoriska arvet.
 • Samordna idrottsrörelsens internationella arbete.
 • Verka för en sammanhållen idrott.
 • Samverka med övriga stödorganisationer för en tydlig ledning och ett effektivt stöd till idrottsrörelsen.
 • Samordna arbetet kring idrottsrörelsens värdegrundsfrågor.
 • Fördela och följa upp statens anslag till idrottsrörelsen utifrån regeringens riktlinjer och i linje med idrottsrörelsens strategi och mål.

RF kan idag

 • samtala med förbund och påpeka brister i förhållande till Idrotten vill
 • samtala med föreningar och påpeka brister i förhållande till Idrotten vill
 • ta fram rekommendationer och riktlinjer för hur bra idrott ska bedrivas
 • stötta föreningar och förbund med råd och handlingsplaner.

RF kan däremot inte

 • stänga av en enskild ledare/tränare/styrelseledamot/aktiv/förälder i en förening (föreningens ansvar)
 • stänga av en enskild ledare/tränare/styrelseledamot/aktiv/förälder i ett förbund (förbundets ansvar)
 • bestämma över föreningarnas verksamhet
 • bestämma över förbundets verksamhet.

Samverkan med SISU Idrottsutbildarna

SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation som ska utbilda och utveckla idrotten. RF och SISU Idrottsutbildarna har olika roller men kompletterar och stödjer varandra i det dagliga arbete med idrottens utveckling. Organisationerna har också gemensamt kansli.

Läs mer på sisuidrottsutbildarna.se.

Taktiktavla

Idrottsrörelsens utmaningar, strategi, mål och utvecklingsresor 2022–2025.

Kanotist

Det här ska Riksidrottsförbundet och SISU prioritera att arbeta med de närmaste åren.

Försättsblad Integritetspolicy för behandling av personuppgifter