Juridiska instanser

Sidan uppdaterades: 22 september 2023

Inom idrotten kan bestraffningsärenden, dopingärenden, ärenden om matchfixingförseelser, medlemsärenden, tävlingsärenden och övriga ärenden hanteras. Hos RF kan ärenden hanteras av följande fristående instanser.

Riksidrottsnämnden (RIN)

Riksidrottsnämnden är idrottens ”högsta domstol”. Till RIN kan du överklaga beslut i bestraffningsärenden och andra beslut tagna i respektive specialidrottsförbund. RIN fungerar också som en andra instans i dopingärenden där Dopingnämnden är första dömande instans.

Ordförande

Krister Malmsten

Ledamöter

Bo Bengtsson (vice ordförande)
Anna Erman
Sanna Granbeck
Johan Karlsson
Lena Nitz
Christer Pallin
Thomas Tjäder

Sekreterare

Emil Nordin (Bestraffningsärenden)
Emelie Smiding (Bestraffningsärenden och Dopingärenden)
Christine Stridsberg (Bestraffningsärenden)
Elin Johansson (Allmänna överklagningsärenden)
Linus Di Zazzo (Allmänna överklagningsärenden)

Kansli

RIN administreras av Riksidrottsförbundets (RF) registrator. I registrators arbete ingår bland annat att ta emot klagoskrifter och övriga handlingar i RIN-ärenden samt att lotta ärenden på ansvarig sekreterare. Registratorn arbetar vanligen helgfria vardagar under kontorstid och nås via e-post till riksidrottsforbundet@rf.se eller telefon 08-699 61 89.

Dopingnämnden (DoN)

Idrottsutövare som gör sig skyldig till doping eller annat brott mot idrottens dopingreglemente får bestraffas enligt idrottens dopingreglemente. Dömande instans är RF:s dopingnämnd. Beslut kan överklagas hos Riksidrottsnämnden.

Ordförande

Åke Thimfors

Ledamöter

Anders Hübinette (vice ordförande)
Magnus Forssblad
Margaretha Ivarson
Torbjörn Odlöw
Sofia Öberg

Sekreterare

Robin Palmgren

Kansli

DoN administreras av RF:s registrator. I registrators arbete ingår bland annat att ta emot klagoskrifter och övriga handlingar i DoN-ärenden. Registratorn arbetar vanligen helgfria vardagar under kontorstid och nås via e-post till riksidrottsforbundet@rf.se eller telefon 08-699 61 89.

Valberedningen

Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas valberedning följer och granskar styrelsen och övriga valda RF-organs arbete. Valberedningen följer också verksamheten och letar löpande efter lämpliga kandidater i nära samarbete med specialidrottsförbund och RF-SISU distrikt. Som medlemmarnas ombud är valberedningen viktig för att skapa representativitet och kontinuitet i Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas strategiska ledning.

Valberedningen ger medlemsförbunden information om nominerings- och valprocessen i god tid för att senast en månad före stämman presentera sitt förslag. Mellan valen finns valberedningen tillgänglig för frågor och information som rör valen.

Ordförande

Thomas Persson

Ledamöter

Doris Högne Rydheim (vice ordförande)
Jane Andersson
Pyry Niemi
Lena Runströmer
Johan Storåkers
Patrik Tengwall

Adjungerad

Ida Arvidsson (sekreterare)

Sidan publicerades: 13 september 2022