Bild på vildsvin och en skylt om att området är spärrat

Afrikansk svinpest och idrottsrörelsen

Sidan uppdaterades: 30 november 2023

Fall av afrikansk svinpest har konstaterats i Västmanland. Det är för vildsvin och tamgrisar en mycket smittsam och dödlig virussjukdom, men drabbar inte människor eller andra djur­slag. Jordbruksverket har infört en smittad zon med regler och riktlinjer som ska följas för att hindra smitt­spridning. Regler och riktlinjer som även påverkar idrottsrörelsen.

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret i Sverige för att utfärda riktlinjer och restriktioner kring den afrikanska svinpesten. De har infört en så kallad smittad zon utifrån platsen där de smittade vildsvinen hittades.

Från och med den 30 november är den smittade zonen mindre än tidigare. Den består nu av ett kärnområde och ett ytterområde där det är olika restriktioner. Det är det instängslade området som kallas för kärnområde.

I kärnområdet är syftet med restriktionerna att vi inte ska sprida smittan vidare och att vi inte ska störa vildsvinen så att de rör sig ut ur zonen och sprider smittan till andra områden. I ytterområdet är syftet att vi inte ska störa vildsvinen, eftersom det pågår smittskyddsavlivning där.

Du hittar alltid senaste information och nationella riktlinjer på Jordbruksverkets hemsida.

Definition av etablerad tävlingsbana

En etablerad tävlingsbana är

  • ett sammanhängande område
  • med ett underhållet ytskikt
  • som permanent är avsett för och som regelbundet används för idrottsträning eller tävling.

Med underhållet ytskikt avses till exempel en klippt gräsmatta, eller en flisbelagd, sandad eller grusad bana.

I begreppet etablerad tävlingsbana ingår inte belagda slingor i skog och mark som till exempel elljusspår, mountainbikespår och endurospår. I begreppet ingår inte heller ridstigar, leder eller skidspår som går över åkrar, ängar, betesmark eller i skogsmark.

Viktigt med rengöring

Skodon och utrustning som har använts på den etablerade tävlingsbanan och som har vidrört marken, ska tvättas med vatten, borste och diskmedel eller såpa, så att de blir rena från all synlig smuts. Rengöringen ska ske innan du lämnar tävlingsbanan.

Källa: Jordbruksverket (2023-11-30)

Så arbetar Riksidrottsförbundet med frågan

Riksidrottsförbundet följer utvecklingen och har dialog med berörda myndigheter. Lokalt har RF-SISU Västmanland och RF-SISU Dalarna löpande kontakt med kommunerna i området och arbetar med att stötta föreningar som drabbats. En utgångspunkt är att idrottsrörelsen vill och kan bidra till att minska risken för smittspridning. Samtidigt är det viktigt att hålla igång så mycket idrott som möjligt på ett säkert sätt.

Frågor och svar: Idrottsaktiviteter inom den smittade zonen

På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa om vad som gäller för idrottsaktiviteter som bedrivs inom den smittade zonen. Klicka på länken och skrolla ner till rubriken Sportaktiviteter på etablerad tävlingsbana i skog och mark.

Frågor och svar (www.jordbruksverket.se)

Sidan publicerades: 19 september 2023

Föreningar i området som har frågor vänder sig i första hand till sitt RF-SISU distrikt.

Material från Jordbruksverket som får användas fritt för att informera om hur vi kan minska risken för spridningen av afrikansk svinpest.

Golfförbundet - Affisch afrikansk svinpest med allmänna råd