Barn som hjular på en fotbollsplan

Aktuella projekt

Sidan uppdaterades: 10 oktober 2022

Utöver löpande verksamhet i enlighet med Riksidrottsförbundets uppdrag arbetar även RF med specifika projekt för att bidra till att uppfylla idrottsrörelsens gemensamma mål.

Det handlar om satsningar som bedrivs i projektform under en begränsad tid för att skapa förflyttningar av olika verksamheter. Från ett nuläge till ett önskat nyläge. Det kan exempelvis handla om att skapa nya former för idrott, skapa mer rörelse i skolan eller skapa mer plats för idrott. De aktuella projekt som drivs i Riksidrottsförbundets regi har alla koppling till den av stämman 2015 beslutade strategin för Idrottsrörelsen, Strategi 2025.

Ett par av projekten finansieras via det statliga idrottsanslaget, som rörelsesatsning i skolan, där regeringen pekar ut särskilda områden som idrotten ska arbeta med. Därutöver finns det även projekt som finansieras via EU och RF:s samarbetspartners, som Framåt för fler i rörelse.. Gå till sidorna om respektive projekt för mer information och kontaktuppgifter.

I fokus

Sidan publicerades: 10 oktober 2022