Barn hoppar hopprep

Rörelsesatsning i skolan

Sidan uppdaterades: 24 januari 2023

Rörelsesatsning i skolan är ett regeringsuppdrag som syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. Det gör vi bäst genom att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet.

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna (pdf) den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

Satsningen riktar sig till alla barn i årskurs F till 6, men framför allt de som är minst aktiva. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och även hälsa senare i livet.

Så arbetar vi

Vi arbetar rikstäckande med kontaktpersoner anställda i våra 19 RF-SISU distrikt. Vi samarbetar i första hand med kommuner och skolor i utvalda områden där behovet kan antas vara störst. Urvalet grundar sig bland annat på statistik om socioekonomisk profil och föreningsidrottens utbredning. I mån av resurser kan vi även stödja andra skolor som söker samarbete.

Se karta över rörelsesatsningen i landet

Under 2021 fanns drygt 1000 skolor i 214 kommuner med i Rörelsesatsning i skolans nätverk. Av dessa gavs det anpassat stöd genom överenskommelser till cirka 750 skolor. Skolorna samverkade på olika sätt med cirka 500 idrottsföreningar inom ramen för satsningen, där över 60 olika idrotter (specialidrottsförbund) deltog.

Vill ni bidra?

Kommuner, skolor eller föreningar som vill ingå i satsningen kan ni höra av sig till kontaktpersonen för rörelsesatsningen i ert RF-SISU distrikt. För att ingå i satsningen görs en skriftlig överenskommelse för att påbörja arbetet. Ni får stöd, utbildning och inspiration av distriktet för att nå era mål och skapa samarbete med föreningslivet.

Stöd och material för satsningen finns samlat på webbplatsen Rörelsesatsning i skolan – stöd och material.

Utvärdering av satsningen

RF följer upp satsningen på en övergripande nivå och rapporterar årligen till regeringen. Hittills har 262 skolor svarat på enkäten. Svaren visar att de flesta av skolorna är väldigt nöjda med stödet. De ser att arbetet ger ökad rörelse för eleverna, ökad trivsel både bland elever och personal, lugnare klassrum samt piggare och mer koncentrerade elever.

Vi har sammanställt en rapport över verksamhet och utvärdering från 2018–2020 (pdf) Pdf, 590 kB..

Sidan publicerades: 10 oktober 2022

Kontakt

Kristin Ekblom

Projektledare

072-236 16 97

Material

Lek med rörelseförståelse
Rörelsesatsning i skolan