Bandy

Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott

Sidan uppdaterades: 11 augusti 2023

Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott är en vägledning i vad idrottens gemensamma värdegrund och mål betyder i praktiken, inom barn- och ungdomsidrotten. Riktlinjerna omfattar all verksamhet inom idrottsrörelsen för personer upp till och med 19 år.

Den svenska idrottsrörelsens vision är att bli bäst i världen, för alla på alla nivåer. RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott är ett viktigt stöd i arbetet för att bli det, genom att beskriva hur en riktigt bra barn- och ungdomsverksamhet ser ut.

En riktigt bra barn- eller ungdomsverksamhet är en verksamhet som går i linje med barns särskilda rättigheter (barnkonventionen) och med arbetet för att nå idrottsrörelsens gemensamma mål.

Idrottsrörelsens gemensamma mål handlar om att behålla och nå nya barn och unga och om att skapa riktigt bra utvecklingsmiljöer där barn och unga mår bra och utvecklas över tid. I förlängningen kommer det även ge idrottsframgångar.

Riktlinjerna har tagits fram i samråd med specialidrottsförbunden (SF) och barnrättsorganisationer (UNICEF Sverige, Rädda Barnen, Friends och Bris) och utgår från forskning om goda, idrottsliga utvecklingsmiljöer. På den här sidan beskriver vi i korthet vad riktlinjerna innebär. Här hittar du riktlinjerna i sin helhet (pdf) Pdf, 799 kB..

Ett stöd till specialidrottsförbunden

Dokumentet utgör ett stöd för verksamheter inom barn- och ungdomsidrotten och riktar sig i första hand till idrottsrörelsens specialidrottsförbund. Förbunden uppmanas att ta fram och/eller se över riktlinjer, utbildningar och utvecklingsmodeller anpassade till den egna idrotten, med RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott som stöd.

Riktlinjernas ambition är alltså inte att beskriva en specifik idrotts kravprofil eller hur den bör mötas. Att ta fram en utvecklingsmodell som tar hänsyn både till det inom idrottsrörelsen gemensamt beslutade och till varje idrotts specifika särart – inklusive vad som krävs för prestationer i världsklass – är ett uppdrag för respektive förbund.

Även om riktlinjerna i första hand ska ses som ett stöd till förbund kan de även fungera som underlag för föreningar och föreningars medlemmar i diskussioner gällande den verksamhet som föreningen vill bedriva.

Fem huvudriktlinjer

Riktlinjerna innehåller fem huvudriktlinjer och ett antal konkreta insatser för att utveckla verksamheten.

De fem huvudriktlinjerna för barn- och ungdomsidrott är:

  1. Trygghet: Skapa trygga och välkomnande miljöer
  2. Delaktighet: Erbjud delaktighet och inflytande
  3. Glädje: Främja inre drivkraft och långsiktig utveckling
  4. Allsidighet: Möjliggör allsidigt och lekfullt idrottande
  5. Hälsa: Bidra till hälsa och välbefinnande över tid

Riktlinje 1 (trygghet) och riktlinje 2 (delaktighet) fungerar som en slags grundplatta för de andra. Riktlinje 3 (glädje) och 4 (allsidighet) tar upp olika aspekter av en positiv idrottsupplevelse och framgångsrik idrottsutveckling. Riktlinje 5 (hälsa) beskriver, som komplement till övriga riktlinjer, vad som är avgörande för att utövaren ska hålla sig frisk, hel och må bra i sitt idrottande över tid.

Sidan publicerades: 12 oktober 2022