Digitalisering

Digitalisering inom RF och SISU

Sidan uppdaterades: 27 juni 2024

Här kan du läsa om Riksidrottsförbundets (RF) och studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas (SISU) digitaliseringsstrategi, om uppdraget och hur pågående arbete påverkar våra medlemsförbund.

Digitalisering handlar om processer och att använda de möjligheter som teknik för med sig för att förändra, utveckla eller förbättra något.

Vi skapar mervärde för idrottsrörelsen

Enligt beslut på RIM 2021 ska RF fokusera på kärnuppdraget om bidragshantering och samordning och stöd till specialidrottsförbunden (SF). Arbetet innefattar att samordna och stödja idrottsrörelsen för påverkansarbete, att fördela statens stöd till idrotten och att verka för en god utbildning och folkbildning inom idrottsrörelsen.

Bland pågående projekt och utredningar

Mål

För att stödja idrottsrörelsens mål i Strategi 2025 Pdf, 5 MB. fokuserar digitaliseringsstrategin på:

 • förenklad och effektiv administration
 • hög datakvalitet
 • höjd säkerhet
 • att stödja verksamhetsutveckling och innovation

Vi strävar efter att skapa hög medlemsnytta och att nå ovanstående mål genom att arbeta mot starkare samarbeten och ökad systemintegration för bättre systemstöd till idrottsrörelsen.

Vi har lämnat strategin om ett gemensamt verksamhetssystem (IdrottOnline) och skapar möjlighet till större valfrihet där alla parter inom idrottsrörelsen självständigt ska kunna beställa och utveckla system och lösningar utifrån egna behov. Det underlättas av att RF och SISU tar fram guider och regelverk för samverkan och ansvarar för gemensamma bastjänster och centrala register och databaser.

Nya möjligheter till utveckling

För att nyttja digitaliseringens möjligheter fullt ut krävs samverkan, samarbete, och samarbetsytor där olika aktörer kan mötas. Riksidrottsförbundet stöttar och samordnar för att möjliggöra samverkan.

Ökad valfrihet

Idrottsrörelsens gemensamma verksamhetssystem IdrottOnline har vuxit i storlek och komplexitet sen lanseringen 2007 vilket innebär resurser till förvaltning på bekostnad av nyutveckling och medlemsnytta.

Idag finns många alternativ för digitalt verksamhetsstöd till idrottsrörelsen. RF vill skapa möjlighet för förbund och föreningar att använda de digitala system och tjänster som passar respektive verksamhet bäst och via integration koppla dem till centrala register och databaser för relevant information så att dubbeladministration kan undvikas och bättre tjänster för statistik och bidragsfördelning kan levereras.

Starkare stöd för fler

RF har lagt mycket tid på förvaltning och specialanpassningar som endast stödjer några specialidrottsförbund. Med standardiserade lösningar kan RF fokusera på ett bättre stöd till hela idrottsrörelsen. Genom nya skalbara integrationsmöjligheter kan av RF godkända externa leverantörer och system synkronisera mot RF:s centrala databaser vilket stärker möjligheten till verksamhetsutveckling och innovation.

Fördelar med integration mot ett centralt register

Genom att öppna upp för ytterligare integration och samverkan gör vi det möjligt för RF, SISU, förbund och föreningar att anlita externa leverantörer för att utveckla behovsanpassade digitala tjänster. Tjänster och system som baseras på data från RF:s centrala databaser (medlemsregister, organisationsregister m fl).

Bland fördelarna med en central databas är

 • ett ställe där kompletta register finns
 • gemensamt beslutsunderlag
 • GDPR-anpassning av central data
 • löpande SPAR-uppdatering mot folkbokföringen
 • gemensamma funktioner som inloggning och autentisering

Hur påverkar digitaliseringen idrottsrörelsen?

Och hur stärker vi idrottsrörelsens digitala utveckling framåt?

På uppdrag av RF har PwC genomfört en kartläggning av det digitala landskapet i specialidrottsförbund och idrottsförenigar för att skapa en överblick av digitaliseringens påverkan på idrottsrörelsen idag och dess betydelse för framtidens idrottsrörelse. Resultatet ska bidra till RF:s kommande digitaliseringsstrategi.

Införande

Digitaliseringsarbetet drivs av Riksidrottsförbundet, VO IT och Digital utveckling, under ledning av Elisabet Borg. Då många områden inom RF och SISU påverkas är även andra verksamhetsområden involverade i utredningar och projekt som driver den digitala utvecklingen framåt.

Sidan publicerades: 24 oktober 2022

Tveka inte att höra av dig om du inte hittar svaret på det du sökte.

Frågor och svar

Vad är på gång och hur kommer det att påverka mig? Här besvarar vi de frågor som kommer till oss angående pågående digitaliseringarbete.

Senaste nytt inom digitalisering på RF/SISU


 • Ny rollhantering: roller som föreningar har skapat i IdrottOnline tas bort
  Läs mer

 • Nu pågår en kartläggning av det digitala landskapet inom idrottsrörelsen
  Läs mer

Digitaliseringsforum

För ökad samverkan och delaktighet kring digitalisering anordnar RF varje kvartal ett digitaliseringsforum för specialidrottsförbund där pågående arbete och aktuella ämnen lyfts. Syftet med forumet är att stärka verksamhetsutveckling genom digitalisering inom idrottsrörelsen.