Fotbollslag bär bort ett mål

Avveckling av hemsidor i IdrottOnline

Sidan uppdaterades: 12 december 2022

Från och med den 1 januari 2023 kommer Riksidrottsförbundet (RF) inte längre kunna erbjuda gratis hemsidor till föreningar och förbund i IdrottOnline. De som idag använder tjänsten IdrottOnline hemsida bör planera för byte av webbplattform i god tid innan den 31 december 2022 då samtliga hemsidor i IdrottOnline stängs ner.

Varför slutar Riksidrottsförbundet erbjuda gratis hemsidor via IdrottOnline?

En anledning är RF:s reviderade uppdrag och den nya digitala inriktningen mot 2025. RF fokuserar på sitt kärnuppdrag där externa kommunikationslösningar till RF:s och SF:s medlemmar anses ligga utanför uppdraget.

För ett smidigt byte

Ni som har en hemsida i IdrottOnline, för att få till ett så smidigt byte som möjligt - vänta inte. Börja med en nulägesanalys. Vad fungerar bra eller mindre bra med er befintliga hemsida?

Några saker att tänka igenom:

  • Vilka är era målgrupper?
  • Vilka funktioner ska er hemsida ha?
  • Vilket/vilka administrativa system använder ni i föreningen?
  • Har ni ett eget domännamn?

Ni kan arbeta utifrån den lärgruppsplan som tagits fram för att jobba med dessa frågor. I den finns även länkar till alternativa hemsideslösningar och några administrativa helhetslösningar som finns på marknaden.

Lärgruppsplan - Val av hemsidelösning Pdf, 252 kB.

Exportverktyget underlättar överflytten

För att underlätta överflytten har RF tagit fram ett verktyg för export av mediafiler och nyheter från nuvarande hemsidor i IdrottOnline. Exporten kan användas till och med 31 december 2022. Därefter är det inte längre möjligt att få fram information från er nuvarande hemsida.

När ni byter hemsida

Glöm inte att ta bort er domän i IdrottOnline innan ni pekar om till er nya hemsida. Instruktion för hur ni tar bort domänen hittar ni här. Observera att det kan dröja upp till en timme innan domänen är borttagen.

Åtkomst till funktioner som idag erbjuds på hemsidorna i IdrottOnline

RF arbetar med en ny integrationsplattform för att kunna erbjuda externa system en modern integrationsmöjlighet till befintliga funktioner i IdrottOnline. Första versionen av plattformen fokuserar på att stödja RF:s och specialidrottsförbundens (SF) pågående arbete med nya hemsidor. Det gäller i första hand sök organisation, sök utbildning, ansökan om namnbyte, föreningsansökan och ansökan om medlemsskap i medlemsorganisation.

För mer information, klicka här.

Riktlinjer för stöd kring vägval i samband med hemsidebyte för idrottsföreningar

  • Föreningar som har en hemsida via IdrottOnline ansvarar för att byta leverantör och webbplattform i god tid innan IdrottOnline hemsida stängs ner vid årsskiftet.
  • Specialidrottsförbunden följer upp att alla dessa idrottsföreningar har en tydlig plan för byte och bör stötta föreningarna med rekommendationer och eventuell samverkan i övergången till ny hemsida. Förening, hitta ert förbund här.
  • RF-SISU distrikten har tagit fram lärgruppsmaterial, Pdf, 262 kB. som kan underlätta arbetet inför val av webbplattform. Distrikten ansvarar dock inte för att rekommendera specifika webbplattformar eller leverantörer eller för att ta fram instruktioner kring hur man skapar en webbsida.
  • RF stöttar specialidrottsförbunden med löpande information kring webbleverantörsbyte som kan förmedlas vidare till berörda idrottsföreningar. RF har även tagit fram tidigare nämnda verktyg för export av mediafiler och nyheter från nuvarande hemsidor i Idrottonline för att underlätta för de som står inför byte av hemsida.

Vid frågor

Vi har samlat ett antal frågor och svar på sidan Frågor och svar. Vid övriga frågor om avvecklingen av hemsidor i IdrottOnline, kontakta IdrottOnlines support.

En genomlysningen av IdrottOnline genomfördes 2021/2022 med målet att optimera systemet för att skapa största möjliga medlemsnytta och erbjuda funktioner i linje med RF/SISU:s digitala strategi. Mer information hittar du här.

Sidan publicerades: 24 oktober 2022

Vid frågor

kontakta IdrottOnline supporten.