laptop

Ny utbildningsplattform

Sidan uppdaterades: 23 november 2023

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna arbetar med att ta fram en ny gemensam utbildningsplattform för idrottsrörelsen. På den här sidan kan du läsa mer om pågående arbete.

Nuläge

Utbildningsplattformen kommer bestå av flera samverkande tekniska system som tillsammans utgör en samlad utbildningsmiljö. En viktig pusselbit är lärplattformen, det digitala verktyg där administratörer och deltagare kommer jobba med utbildning och folkbildning.

I början av maj 2023 slutfördes upphandlingen av Learnifier som ny lärplattform för RF/SISU:s medlemmar. Efter en noggrann utvärdering och feedback från våra användare är vi övertygade om att den nya plattformen kommer att möta våra behov och förväntningar på bästa sätt.

Learnifier är ett modernt och intuitivt verktyg specialiserat på pedagogik och lärande. Tanken är att göra utbildning och folkbildning enklare – både för administratör och deltagare.

Implementeringsfas

För att utnyttja plattformens fulla potential pågår under hösten 2023 ett stort teknik- och implementationsprojekt där vi uppdaterar flera av våra tekniska system. Målet är att ytterligare effektivisera och förbättra flödet för användare.

Under implementeringen kopplas lärplattformen (LMS) till tillhörande system (affärssystem, IdrottOnline med flera) i en gemensam utbildningsmiljö. Bland annat pågår arbetet med att bygga en s.k. kunskapsportal - en webbplats och webbshop där användare kan söka efter, anmäla sig till och köpa utbildning och folkbildning som producerats i LMS:et av RF/SISU, SF och RF-SISU distrikt.

Planen är att lansera den nya utbildningsplattformen under första halvåret 2024.

SF och RF-SISU distrikt är involverade i processen

SF och RF-SISU distrikt involveras i processen allt eftersom och RF/SISU håller specialidrottsförbunden (SF) kontinuerligt informerade om projektet och kommande steg.

  • De SF som idag samarbetar med SISU Förlag kring utbildningsmaterial fick under våren och sommaren en längre demo av Learnifier. Under de mötena gavs även information om hur utbildningsplattformen i helhet är tänkt att fungera. Under hösten har samtliga övriga förbund bjudits in och fått möjligheten att ta del av samma information. Samtal pågår nu med förbund som visat intresse om övergång till den nya lösningen.
  • För RF/SISU distrikten kommer arbetet till en början ha fokus på att testa de idrottsövergripande utbildningarna och lärgrupper i den nya plattformen. Det arbetet intensifieras efter årsskiftet.

Om ni som förbund är intresserade av att veta mer om Learnifier och den nya utbildningsplattformen som helhet är ni välkomna att kontakta Mattias Jaurinder, verksamhetsledare på SISU Förlag, på mattias.jaurinder@sisuforlag.se.


Bakgrund

Projektet bygger på tidigare utredningar (2021) om idrottsrörelsens framtida behov av en produktion- och utbildningsplattform samt beslutet vid Riksidrottsmötet 2021 att SISU Idrottsutbildarna ska erbjuda moderna digitala bildnings-och utbildningsplattformar för förbund och föreningar. Se Strategisk plan 2022–2025.

Projektets mål

Målsättningen är att erbjuda en modern och användarvänlig standardplattform. Den ska förenkla och effektivisera administrationen och ge en ökad tillgänglighet för den som producerar och anordnar utbildning och folkbildning. Plattformen ska användas av Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och SISU Förlag samt erbjudas till specialidrottsförbund och till RF-SISU distrikten.

Resurser och tidplan

Projektgrupp och styrgrupp består av representanter från Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Projektet samverkar med utvalda referenspersoner och grupper från specialidrottsförbund och RF-SISU distrikt.

Projektet inleddes med insamling av behov från idrottsrörelsen och analys av utvalda externa standardplattformar som idag finns på den svenska marknaden. Arbetet resulterade i ett beslutsunderlag och val av lärplattform (LMS).

Den återstående fasen omfattar att implementera den valda lärplattformen Learnifier, vilket är planerat att ske fram till årsskiftet 2023/2024.

  • Fas 1: Insamling och analys av behov och krav. Slutfördes under 2022.
    Bland annat bjöds utvalda SF och RF-SISU distrikt in till intervjuer och workshops.
  • Fas 2: Beslut och upphandling av leverantör och lärplattform. Slutfördes i maj 2023. RF/SISU har valt Learnifier som ny lärplattform. Learnifier är en modern och intuitiv plattform som ska öka kvaliteten på våra utbildningar och förbättra användarupplevelsen för våra medlemmar.
  • Fas 3: Implementering av lärplattform och tillhörande system. Planeras att pågå till och med andra kvartalet 2024.

Kontaktpersoner

Övergripande frågor kring projektet:

Karin Karlsson, projektägare/sponsor, VO chef Folkbildning och utbildning, SISU Idrottsutbildarna / Riksidrottsförbundet

070-698 61 75, karin.karlsson@rfsisu.se

Detaljfrågor:

Fredrik Enander, SISU Förlag

fredrik.enander@sisuforlag.se

Sidan publicerades: 24 oktober 2022

Kontakt

Karin Karlsson

Verksamhetsområdeschef Folkbildning och utbildning

070-698 61 75