laptop

Projektet ny produktions- och utbildningsplattform

Sidan uppdaterades: 5 maj 2023

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna driver ett projekt för att ta fram en ny gemensam utbildningsplattform för idrottsrörelsen. På den här sidan kan du läsa mer om, och följa utvecklingen av, projektet.

Nuläge

I början av maj 2023 slutfördes upphandlingen av Learnifier som ny lärplattform (LMS) för RF/SISU:s medlemmar. Efter en noggrann utvärdering och feedback från våra användare är vi övertygade om att den nya plattformen kommer att möta våra behov och förväntningar på bästa sätt. Learnifier är en modern och intuitiv plattform. Tanken är att göra utbildning enklare – både för administratör och deltagare.

För att utnyttja plattformens fulla potential pågår nu ett stort teknik- och implementationsprojekt där vi uppdaterar flera av våra tekniska system, med målbilden att effektivisera och förbättra flödet för användare ytterligare.

RF/SISU kommer att hålla specialidrottsförbunden (SF) kontinuerligt informerade om projektet och vilka steg som krävs framöver. Närmast kommer vi att visa upp Learnifier i RF/SISU:s monter på Riksidrottsmötet (RIM). Vi kommer också att bjuda in SF till ett informationsmöte om plattformen.

Bakgrund till projektet

Projektet bygger på tidigare utredningar (2021) om idrottsrörelsens framtida behov av en produktion- och utbildningsplattform samt beslutet vid Riksidrottsmötet 2021 att SISU Idrottsutbildarna ska erbjuda moderna digitala bildnings-och utbildningsplattformar för förbund och föreningar. Se Strategisk plan 2022–2025.

Projektets mål

Målsättningen är att erbjuda en modern och användarvänlig standardplattform. Den ska förenkla och effektivisera administrationen och ge en ökad tillgänglighet för den som producerar och anordnar utbildning och folkbildning. Plattformen ska användas av Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och SISU Förlag samt erbjudas till specialidrottsförbund och till RF-SISU distrikten.

Resurser, omfattning och tidsplan

Projektgrupp och styrgrupp består av representanter från Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Projektet samverkar med utvalda referenspersoner och grupper från specialidrottsförbund och RF-SISU distrikt.

Projektet inleddes med insamling av behov från idrottsrörelsen och analys av utvalda externa standardplattformar som idag finns på den svenska marknaden. Arbetet resulterade i ett beslutsunderlag för val av lärplattform (LMS).

Den återstående fasen omfattar att implementera den valda lärplattformen Learnifier, vilket är planerat att ske fram till årsskiftet 2023/2024.

  • Fas 1: Insamling och analys av behov och krav. Slutfördes under 2022.
    Bland annat bjöds utvalda SF och RF-SISU distrikt in till intervjuer och workshops.
  • Fas 2: Beslut och upphandling av leverantör och lärplattform. Slutfördes i maj 2023.
    RF/SISU har valt Learnifier som ny lärplattform. Learnifier är en modern och intuitiv plattform som ska öka kvaliteten på våra utbildningar och förbättra användarupplevelsen för våra medlemmar.
  • Fas 3: Implementering av lärplattform och tillhörande system. Planeras att pågå året ut (2023).
    Lärplattformen är en (1) viktig pusselbit i utbildningsplattformen som även består av flera andra samverkande tekniska system. Under implementeringen sätts lärplattformen och tillhörande system upp och testas. SF och RF-SISU distrikt kommer att involveras i processen allt eftersom.

Kontaktpersoner

Övergripande frågor kring projektet:

Karin Karlsson, projektägare/sponsor, VO chef Folkbildning och utbildning, SISU Idrottsutbildarna / Riksidrottsförbundet

070-698 61 75, karin.karlsson@rfsisu.se

Detaljfrågor:

Fredrik Enander, SISU Förlag

fredrik.enander@sisuforlag.se


Sidan publicerades: 24 oktober 2022

Kontakt

Karin Karlsson

Verksamhetsområdeschef Folkbildning och utbildning

070-698 61 75

Kontakt

Fredrik Enander

Förlagschef

08-699 60 54