Arenabelysning

Energieffektivisering

Sidan uppdaterades: 8 januari 2024

Den rådande utvecklingen av elpriser påverkar alla idrottsföreningar på ett eller annat sätt och för många har priserna inneburit en tuff situation.

Genom att minska elanvändningen kan föreningar spara in pengar och samtidigt bidra till att sänka den totala energiförbrukningen i Sverige. Idrottsföreningar har olika förutsättningar att spara el, men alla kan göra något.

Tips till föreningar för minskad elförbrukning

Inledningsvis handlar det om att tänka efter vad ni som förening använder er el till. Nedan hittar ni tre frågeställningar som kan vara effektiva att utgå ifrån på kort sikt. Observera att texten passar vissa anläggningstyper bättre än andra och vissa förslag kan vara missvisande för en specifik förening eller anläggning.

Kan vi tillfälligt minska vårt elbehov?

Se över om temperaturen kan sänkas överlag, eller i vissa utrymmen. Stäng tillfälligt av utrymmen med hög elanvändning, såsom bastu. Korta ner drifttiderna för värme och ventilation i er lokal. Se om biytor tillfälligt kan hållas stängda och ouppvärmda.

Kan vi använda mer energieffektiva alternativ?

Byt till mer energieffektiva lampor. Byt till mer snålspolande duschmunstycken. Se om dörrar och fönster kan tätas. Kan fläktsystem rengöras och behöver filter bytas?

Hur hjälpts vi åt inom vår förening?

Prata om situationen med era medlemmar. Uppmana utövare att duscha kortare tider och se gemensamt till att lampor hålls släckta i utrymmen som inte används. Använd torktumlare, tvätt- och diskmaskin sparsamt och fyll upp maskinerna när de nyttjas. Stänga av apparater (helt) som inte nyttjas och se till att alla utrymmen är släckta när lokalen/platsen stängs för dagen.

Få konkreta tips på hur ni kan minska er elförbrukning (pdf) Pdf, 83 kB.

Ta kontakt med energirådgivare – kostnadsfritt

Föreningars situation ser väldigt olika ut beroende på att våra anläggningar och idrottsmiljöer har så olika förutsättningar. Det kan därför vara bra att ta kontakt med de energi-och klimatrådgivare som finns i er kommun. Rådgivarna hjälper till med frågor om uppvärmning, energieffektivisering, transporter och energikostnader.

Hitta kontaktuppgifter till energirådgivare i din kommun.

Riksidrottsförbundet rekommenderar också att ha en dialog med företrädare från er kommun, för att gemensamt se om föreningen kan spara energi eller hitta ett samarbete med kommunen.

Stöd till energi- och miljöprojekt

Syftet med stödet till energi- och miljöprojekt är att idrottsrörelsen aktivt ska medverka till att Sveriges miljömål uppfylls och att föreningarna samtidigt kan hålla nere sina kostnader. Stöd kan beviljas till projekt som avser att minska energianvändningen eller för andra miljöförbättrande åtgärder. Åtgärderna ska göras på redan befintliga anläggningar. För att kunna beviljas stöd till energi- och miljöprojekt ska föreningen äga eller ha ett driftsansvar för anläggningen som ansökan avser.

Läs mer om stödet till energi- och miljöprojekt

Stöden administreras i första hand av respektive RF-SISU distrikt.

För mer information om stödet, kontakta ditt distrikts handläggare.

Riksidrottsförbundet tar elfrågan på allvar

Riksidrottsförbundet fortsätter arbetet med att föra dialog och lyfta frågan till politiken på riks och kommunal nivå. Utöver samtal med beslutsfattare förs också dialoger med andra civilsamhällesorganisationer samt myndigheter.

Sidan publicerades: 17 oktober 2022

Projektstöd

Läs mer om Riksidrottsförbundets stöd till energi- och miljöprojekt.