Nyckeltal och geografiska analyser

Sidan uppdaterades: 26 januari 2023

Att förstå tillgång och efterfrågan av idrottsytor är inte helt lätt. Hur ser behovet ut idag och imorgon? Men med hjälp av nyckeltal och analyser kan vi närma oss frågan. Det finns många nyttiga nyckeltal för till exempel befolkning, bostadsbyggande och hur många barn och ungdomar som idrottar i förening. Men det finns mer att göra inom området för att kunna skapa bättre beslutsunderlag när nya idrottsytor ska planeras.

För att uppmärksamma frågan har Riksidrottsförbundet (RF) i ett första steg tagit fram två underlag som kan vara till hjälp för att inleda sitt arbete kring nyckeltal och geografiska analyser. Båda finns att ladda hem nedan.

Nyckeltal

RF har samlat information inom ett antal områden som kopplar an till behovet av idrottsanläggningar. Bland annat visar vi utvecklingen av befolkning och antal bostäder på kommunnivå, både mellan olika stadsdelar inom kommunen och i jämförelser med andra kommuner.

Därtill har även nyckeltal för några anläggningstyper samlats. Bilderna visar antal anläggningar samt en jämförelse med andra kommuner för antal anläggningar per 10 000 invånare.

Exempel på nyckeltal

Exempel på nyckeltal – kommunens befolkningsutveckling samt SKR:s anläggningsenkät

Geografiska analyser

RF har även tagit fram en rapport för att inspirera till geografiska analyser på kommunal nivå. Genom att placera (exempelvis) kommunens idrottsplatser på en karta kan en snabb analys göras av placeringen av idrottsanläggningar. Att sedan jämföra placeringen med skolor, befolkning eller kollektivtrafik ger ytterligare information som underlättar diskussionen om nuvarande och framtida behov/önskemål.

Avstånd till en fullstor
idrottshall i olika delar av Göteborg Stad

Avstånd till en fullstor idrottshall i olika delar av Göteborg Stad

Exempel på analys av
idrottshallar – Platser där fullstor idrottshall idag saknas

Exempel på analys av idrottshallar – Platser där fullstor idrottshall idag saknas

Sidan publicerades: 17 januari 2023