Publikhav med svenska flaggor

Internationella evenemang

Sidan uppdaterades: 28 november 2022

Att arrangera internationella mästerskap är viktigt för svensk idrott på flera sätt. Evenemang skapar glädje och engagemang, tillväxt och stolthet. Samtidigt stärks bilden av Sverige utomlands, för både landet och destinationens bästa.

Evenemang skapar samhällsnytta (pdf) Pdf, 936 kB. genom ökade arbetstillfällen och ökad turismexport på längre sikt. Fler och fler arrangörer planerar för att skapa ett bra legacy (arv) på lång sikt efter evenemanget. En kraft som möjliggörs med tidig planering och i beslutet om varför man tar hem evenemanget. För en destination kan evenemanget ses som en plattform för samhällsutveckling varför det är viktigt med gemensamma målsättningar och ett nära samarbete.

I Sverige har vi en lång tradition av att arrangera internationella idrottsevenemang. För att fortsätta vara konkurrenskraftiga på den internationella spelplanen ligger det i RF:s uppdrag att ta fram verktyg och handledning för att ge stöd till specialidrottsförbunden (SF) i deras arbete med internationella evenemang.

Alla stöd som erbjuds för SF hittar du på sidan Stöd för internationella evenemang.

Idrottsevenemang

Riksidrottsförbundet startade 2011 ett arbete med att skapa stöd SF i arbetet med att arrangera internationella idrottsevenemang som genomförs i Sverige.

Stödet utgår från de behov idrotten har och under åren har RF producerat material, verktyg, utbildningar och mötesplatser för att utveckla kunskap och höja kompetensen för evenemangsarrangörerna. Allt material som har tagits fram har hållbarhet som utgångspunkt. Sedan 2015 är en definition på hållbarhet antagen av RF:s styrelse. Den ska vara till hjälp för helhetsbilden av evenemanget.

Riksidrottsförbundet fick i uppdrag från RF-stämman 2019 att revidera nuvarande strategi. Den 28 april 2022 fattade Riksidrottsstyrelsen beslut om en ny reviderad strategi för fler internationella idrottsevenemang (pdf) Pdf, 12 MB.. De fokusområden som är strategiskt prioriterade är:

  • stärkt nationell samverkan för att nå det övergripande målet med strategin
  • skapa idrottsevenemang där hållbarhet är genomgående från ansökan till genomförande
  • skapa evenemang som ger en positiv legacy nationellt, regionalt och lokalt.

Referensgrupp

Från starten 2011 har en referensgrupp varit kopplad till verksamheten. Referensgruppens uppgift är att vara ett bollplank och idégivare för att skapa rätt stöd och verktyg utifrån evenemangsarrangörens behov. Referensgruppen består i år av elva representanter från lika många SF. Gruppen är utvald utifrån de nomineringar som SF gör på inbjudan från RF inför årsskiftet vartannat år. Vi strävar efter att ha deltagande från idrotter som är individuella, lagidrotter, vinter och sommaridrotter för att få en bred kunskapsbas som möjligt utifrån de behov som finns.

Referensgrupp 2022/2023

Parasportförbundet Lisa Lundell
Bordtennisförbundet Max Ansbro
Bågskytteförbundet Cenneth Åhlund
Curlingförbundet Stefan Lund
Handbollförbundet Frank Ström
Konståkningsförbundet Peter Levin
Flygsportförbundet Kjell Folkesson
Fotbollförbundet Göran Havik
Friidrottsförbundet Magnus Malmsborg
Innebandyförbundet Mikael Alerup
SAIF Adam Stigborn

Sidan publicerades: 8 november 2022

Kontakt

Jörgen Persson

Chef Evenemang och marknad

08-699 62 04