Publikhav med svenska flaggor

Internationella evenemang

Sidan uppdaterades: 23 november 2023

Internationella idrottsevenemang i Sverige är viktigt för svensk idrott på flera sätt. Evenemangen bidrar till att utveckla idrotten och de ger glädje och underhållning för många. Men internationella idrottsevenemang ger så mycket mer. De utvecklar, stärker och engagerar hela Sverige. De skapar tillväxt, arbetstillfällen, möten mellan människor och bidrar till en hållbar utveckling.

Sverige har ett gott rykte som arrangörsland och för att fortsätta vara konkurrenskraftiga på den internationella spelplanen ligger det i RFs uppdrag att genom olika typer av stöd ge svensk idrott de bästa förutsättningar för att utveckla evenemangen och stärka kompetensen inom vissa prioriterade fokusområden.

Idrottsrörelsen evenemangsstrategi

Med idrottsrörelsens gemensamma strategi Pdf, 12 MB. som grund ska fler internationella idrottsevenemang arrangeras i Sverige där följande strategiska områden är prioriterade;

  • stärkt nationell samverkan för att nå det övergripande målet med strategin.
  • skapa idrottsevenemang där hållbarhet är genomgående från ansökan till genomförande.
  • skapa evenemang som ger en positiv legacy nationellt, regionalt och lokalt.

Stöd för internationella evenemang

För SF som arbetar med att vinna hem och vill stärka sina evenemang finns följande typer av stöd;

  • Kompetensstöd
  • Ekonomiskt stöd
  • Mötesplatser
  • Hållbarhet
  • Legacy

Sidan publicerades: 8 november 2022