Övervakningskamera

Säkerhet och rent spel

Sidan uppdaterades: 6 november 2023

Organiserad brottslighet, hot om terrordåd och annan brottslighet drabbar det svenska samhället och därmed även idrottsrörelsen. För att höja säkerheten inom idrotten arbetar Riksidrottsförbundet tillsammans med berörda myndigheter. Fokus i arbetet ligger på att förebygga brott, öka beredskap och ge verktyg för att agera på rätt sätt när något väl händer.

Idrottsrörelsen är en stor och viktig del av det svenska samhället. Företeelser som finns i samhället går vanligtvis även att hitta inom idrotten – det gäller även de negativa avarterna.

Den organiserade brottsligheten växer och utmanar företrädare inom idrottsrörelsen på olika sätt. Det handlar om oro och otrygghet i samband med vissa idrottsevenemang, uppgjorda matcher samt hot, våld och trakasserier. Kan inte utvecklingen vändas riskerar det få konsekvenser, både för idrotten och för samhället.

Idrottsrörelsen tar ett stort ansvar för att motverka den brottslighet som är relaterad till idrotten. Det finns dock alltid ett behov av att bredda, stärka och tydliggöra idrottens förhållningssätt och hantering av brottslighet i samband med idrott.

Genom att ta del av utbildningar, riktlinjer och stödfunktioner kan du bidra till att öka säkerheten inom idrottsrörelsen.

Grundutbildning evenemangssäkerhet (24–25 november)

Riksidrottsförbundet hälsar välkommen till en 2-dagarsutbildning för säkerhetsansvariga (eller liknande) inom idrottsrörelsen. Utbildningen ger baskunskap om evenemangssäkerhet, tydliggör arrangörens ansvar samt verktyg för att erbjuda såväl besökare på idrottsevenemang som idrottsutövare, ledare och funktionärer en trygg och säker miljö på och utanför spelplanen.

24–25 november, Quality Hotel Friends

Anmälan och ytterligare information

Trygga och säkra evenemang

Specialidrottsförbund (SF) som är berörda av otrygghet, brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang har olika typer och omfattning av problem. Även om säkerheten på arenorna har blivit bättre de senaste åren har bland annat användandet av olaglig pyroteknik och kraftiga smällare orsakat skador på publik, publikvärdar, ordningsvakter och poliser. Många föreningar och förbund har god samverkan med framförallt Polismyndigheten, vilket är avgörande för att nå framgång. Men ännu saknas verktyg för att göra de gemensamma insatserna än mer effektiva.

I augusti 2023 beslutade Säkerhetspolischefen att höja terrorhotnivån från ett förhöjt till ett högt hot. Orsaken till beslutet är ett ökat hot för attentat mot Sverige och bedömningen är att hotet kommer att bestå under en längre tid. Samtliga aktörer i samhället behöver prioritera terrorhotbilden på ett annat sätt än tidigare. För idrottsrörelsens del finns det anledning att se över sitt säkerhetsarbete i samband med idrottsarrangemang och vidta åtgärder för att förhindra och försvåra terrorangrepp.

Mer om idrottrörelsens terrorberedskap

Hot, våld och annan otillåten påverkan

Organiserad brottslighet utgör ett allvarligt hot mot det demokratiska samhället och är en stor utmaning för många aktörer. Detta gäller i allra största grad idrottsrörelsens sårbara föreningsdemokrati. För idrotten handlar det om att synliggöra den verklighet som råder för såväl föreningar som olika funktioner inom idrotten samt vidta åtgärder för att stävja all form av hot, våld och trakasserier.

Mer om vårt arbete mot hot och våld inom idrotten

Sidan publicerades: 24 oktober 2022