Hot, våld och trakasserier inom idrotten

Sidan uppdaterades: 6 september 2023

På den här sidan hittar du RF:s riktlinjer för att förebygga och hantera våld och hot mot personer verksamma inom idrotten. Du hittar också information om stödfunktionen mot våld, hot och trakasserier.

Tidigare forskning visar att funktioner inom olika idrotter utsätts för trakasserier, hot och våld. I en kartläggning, på uppdrag av den nationella samordningen mot brottslighet i samband med idrottsarrangemang, uppgav 17 procent av de tillfrågade funktionärerna, anställda och ideella krafterna inom fotboll och ishockey i de två högsta divisionerna inom herridrotten, att de under det senaste året hade utsatts för trakasserier, hot eller våld med anledning av sitt arbete eller engagemang inom idrotten. Det finns med andra ord tecken på en tämligen utbredd utsatthet inom dessa idrotter.

I Brås senaste rapport ”Motverka otillåten påverkan inom idrotten” (pdf), där man utöver fotboll och hockey även studerat olika funktioners utsatthet inom basket och bandy, framgår stora likheter mellan funktioner inom olika idrotter och de påverkansförsök som man utsätts för.

Riktlinjer hot och våld

Här nedan hittar du våra riktlinjer för att förebygga och hantera våld och hot mot personer verksamma inom idrotten (pdf) Pdf, 303 kB.. Riktlinjerna ska kunna implementeras oavsett i vilken organisation, idrottsförening, specialidrottsförbund eller RF-SISU distrikt man verkar i. Med säkerhetsansvarig (motsvarande) menar vi en av styrelsen utsedd person som ska ansvara för dessa frågor.

Nyckelfaktorer för att lyckas

  • Det råder nolltolerans mot våld och hot inom vår idrottsorganisation
  • Samtliga ledande funktioner tar dessa frågor på allvar
  • Vi verkar i en miljö där det är ok att lyfta dessa frågor och där man möts av lyhörda och respektfulla ledare som agerar i enlighet med dessa riktlinjer.
  • Samtliga vet vem inom vår idrottsorganisation man ska vända sig till (säkerhetsansvarig eller motsvarande) som i sin tur har mandat och ansvar att agera i enlighet med dessa riktlinjer.
  • Samtliga händelser, oavsett om det är ett brott enligt lagstiftarens mening eller förseelser som skapar en obehagskänsla, ska rapporteras till säkerhetsansvarig (motsvarande).
  • Samtliga brott ska polisanmälas. En polisanmälan är ofta en förutsättning för att brottet ska kunna klaras upp, och för att gärningspersonen ska kunna gripas, men också för att förhindra nya brott. Det är dessutom ofta en förutsättning för att den drabbade ska kunna ta tillvara sina rättigheter.
  • Polisanmälan ska göras av idrottsorganisationens säkerhetsansvarig (motsvarande) i dialog med den drabbade.

Stödfunktion mot våld, hot och trakasserier

Riksidrottsförbundet tar dessa frågor på största allvar och genom en tät samverkan med bland andra Polismyndigheten och Brottsofferjouren har vi ett effektivt nätverk för att stötta såväl organisationer som utsatta individer i dessa frågor. Stödfunktionen mot våld, hot och trakasserier (stod@rf.se) är öppen för dig som vill dela med dig – och du får vara anonym. Tillsammans fattar vi beslut om och hur vi går vidare. Det råder nolltolerans mot hot och våld mot samtliga personer som är aktiva inom idrotten och oavsett om hoten är konkreta eller mer subtila är det din upplevelse av detta som avgör om du hör av dig eller inte.

Kontakta gärna Riksidrottsförbundets säkerhetsansvarige eller mejla stödfunktionen mot våld, hot och trakasserier för ytterligare information.

Sidan publicerades: 24 oktober 2022

Din berättelse bidrar till att vi minskar tystnadskultur och normalisering kring dessa frågor inom idrotten.