Strategi för att förebygga och hantera brott

Sidan uppdaterades: 6 november 2023

Riksidrottsförbundet har utarbetat en strategi för att förebygga och hantera brottslighet som är relaterad till idrotten. Strategin utgår från RF:s överenskommelse med Polismyndigheten. Dessa två övergripande dokument ska ligga till grund för berörda specialidrottsförbunds arbete.

I juni 2014 undertecknade Svenska Fotbollförbundet, Svensk Elitfotboll, Svenska Hockeyligan, Svenska Ishockeyförbundet, Svenska Bandyförbundet ”En nationell strategi för att minska otrygghet, brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang 2014–2017”. Syftet var bland annat att stärka samverkan för att minska otrygghet, brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang och uppnå visionen om att idrottsevenemang blir välkomnande, trygga, säkra och stämningsfulla för alla.

I mars 2018 undertecknade Polismyndigheten och RF en överenskommelse i ett led att utveckla och bredda arbetet. Utifrån den har RF utarbetat en strategi för att förebygga och hantera brottslighet som är relaterad till idrotten.

Övergripande om RF:s säkerhetsstrategi

”Vi ska erbjuda publik, idrottsutövare och funktioner inom idrotten (anställda, förtroendevalda, ideella etcetera) en miljö där samtliga kan känna sig trygga före, under och efter idrottsevenemang samt motverka otillåten påverkan i föreningar och förbund”

Strategin är uppdelad på sju delområden:

  • Säkra evenemang
  • Tydlig rollfördelning
  • Opinionsbildning och lagstiftning
  • Beredskap för hot, våld och otillåten påverkan
  • Utvecklat samarbete
  • Supportermiljö
  • Matchfixing

Sidan publicerades: 24 oktober 2022