Amerikansk fotboll

Normmedveten idrott

Sidan uppdaterades: 10 januari 2024

Riksidrottsförbundet står bakom regeringens och riksdagens övergripande mål om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett bakgrund.

Arbetet med inkludering är ständigt aktuellt och pågående och en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. Just nu utgör En inkluderande idrott för alla en av fem utvecklingsresor i idrottsrörelsens pågående arbete inom ramen för Strategi 2025.

För att bli mer inkluderande behöver vi förstå vad normer är och gör.

En normmedveten idrott innebär att

  • vi är medvetna om vilka normer som påverkar oss och kan förhålla oss till dem
  • vi lyfter upp och synliggör rådande privilegier och begränsningar för utövare och ledare
  • vi arbetar aktivt för ledarskap, resursfördelning och representation som minimerar ojämlikhet och ojämställdhet – ett arbete där ansvaret för förändring framför allt ligger på dem som har makt och är mest självklara i sammanhanget.

Jobba med inkluderande idrott

Trygg och inkluderande idrott är en kunskapswebb fylld med fakta, kunskap, inspiration, filmer, intervjuer och specifika verktyg för att jobba med normer och inkludering. Ett värdefullt stöd som förenklar för dig så att du, din förening och idrottsrörelsen kan forma en idrottsmiljö som välkomnar alla.

SISU Idrottsutbildarna utbildar och utvecklar idrottsrörelsen över hela landet. Önskar ni stöd för att komma vidare i ert eget jobb med inkludering kontaktar ni något av våra 19 RF-SISU distrikt. Om ni finns på ett SF hör ni av er till er idrottskontakt eller någon av de kontaktpersoner som finns angivna på denna sida.

Jämställdhet

Jämställdhet är en av grenarna under samlingsnamnet inkluderande idrott. Du kan läsa mer om vårt arbete med jämställdhet här.

Sidan publicerades: 27 oktober 2022

En sammanfattande rapport av inkluderingskartläggningar 2022 inom 14 specialidrottsförbund.