Figur av strategiprocess

Om arbetet

Sidan uppdaterades: 19 juni 2024

Arbete pågår. En arbetsgrupp jobbar sedan oktober 2023 med att ta fram ett förslag på en strategisk plan och nya mål inför Riksidrottsforum 2024. På bilden ovan presenteras arbetets olika faser.

Pågående arbete

Sedan oktober 2023 jobbar en arbetsgrupp med att ta fram ett förslag till Riksidrottforum 2024. Arbetsgruppens uppdrag är att till RIF i november 2024 ha arbetat fram förslag till mål och strategier för idrottsrörelsen och SISU samt att de har prövats gentemot vision, värdegrund och verksamhetsidé i respektive organisation.

Fokus i förslaget ligger på vart idrottsrörelsen och SISU ska och vad dessa ska fokusera på, på strategisk nivå.

Arbetets sex olika faser fram till RIM 2025

  1. Utvärdering, omvärldsanalys och nulägesbedömning
  2. Identifiera tänkbar framtida riktning utifrån omvärldsanalys och nulägesbedömning
  3. Identifiera tänkbara mål och strategier utifrån önskvärd riktning
  4. Förslag på mål och strategier
  5. Diskussion på Riksidrottsforum utifrån förslag, skapande av remiss
  6. Remissvar, dialog samt slutförslag av RS/FS till RIM 2025

Bakgrund

Befintlig strategi för idrottsrörelsen och SISU Idrottsutbildarna löper ut den sista december 2025. I september 2023 påbörjades arbetet med att ta fram förslag till långsiktiga mål och en strategisk plan som ska börja gälla när Strategi 2025 avslutas.

Beslutet att ta fram en ny plan och riktning

Den demokratiska process som lett fram till beslutet att ta fram en ny plan och riktning ser ut som följer:

RF-stämman och SISU-stämman beslutade i maj 2023 att:

  • Riksidrotts- och Förbundsstyrelsen (RS/FS) i samverkan med SF och RF-SISU distrikten ska genomföra ett brett strategiarbete för goda framtida förutsättningar för idrottsrörelsen;
  • inom strategiarbetet överväga att ta fram övergripande långsiktiga mål för studieförbundet SISU Idrottsutbildarna; samt 
  • RS/FS, utifrån strategiarbetets resultat, till RF- respektive SISU-stämman 2025 ska lägga ett förslag på långsiktiga mål och en strategisk plan för idrottsrörelsen.

RS/FS beslutade på septembermötet 2023 att en strategi efter 2025 ska tas fram.

Definition av uppdraget

RS/FS ska till RIM 2025 presentera strategiska planer för såväl idrottsrörelsen som SISU Idrottsutbildarna, innehållande mål och strategier för båda organisationerna.