Tre skicrossåkare som hoppar

Samverkan med SF och RF-SISU distrikt

Sidan uppdaterades: 19 juni 2024

Arbetet med att ta fram idrottsrörelsens nya långsiktiga mål och en strategisk plan som tar vid efter Strategi 2025 genomförs i nära dialog med specialidrottsförbunden. Hur denna samverkan ser ut varierar mellan processens olika faser.

Svensk idrott 2035 – workshops på hemmaplan

Arbetet att ta fram långsiktiga mål och strategier för idrottsrörelsen samt SISU-Idrottsutbildarna fortsätter. För närvarande pågår arbetet med att mejsla ut tänkbara mål och strategier utifrån önskvärd riktningsförändring. Ett arbete som många SF och distrikt har bidragit till när de under våren genomfört workshops på hemmaplan.

Nu bjuder vi in till en ny omgång av workshops på hemmaplan, även denna gång i kommunikations- och analysverktyget: Vocean. Fokus i förra workshopen låg på önskad riktningsförändring utifrån identifierade omvärldstrender. Kommande workshops har fokus på potentiella målområden och strategier för såväl idrottsrörelsen som SISU-Idrottsutbildarna. Sista dag att genomföra workshops är 15 september.

Vi har genomfört två informationsmöten, och bjuder nu in till ett uppsamlingsheat, där du får veta mer om hur en workshop går till. Ingen föranmälan krävs till dessa möten som sker i Teams.

För ytterligare information kontakta Thomas Bergström

Sidan publicerades: 15 februari 2024