Logotyp

Riksidrottsmötet – en del av något större

Vartannat år samlas förtroendevalda i Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas medlemsförbund och fattar demokratiska beslut för idrottsrörelsens framtid. Idrottsledare gör skillnad.

Nästa RIM äger rum den 26–28 maj på UKK, Uppsala Konsert & Kongress i Uppsala. Information om och inför RIM 2023 kommer att läggas upp löpande på denna sida.

Om du har frågor, kontakta: Kristiina Sagbrant (projektledare), kristiina.sagbrant@rfsisu.se, 08-699 62 10 eller Elin Johansson (mötesansvarig), elin.johansson@rfsisu.se, 08-699 61 43.

Nyheter

28 maj 2023 11:54

Karl-Erik Nilsson vald till ordförande

Karl-Erik Nilsson valdes på Riksidrottsmötet idag till ny ordförande för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Sofia Domeij, Robert Casselbrant och Sammi Kaidi valdes in som nya ledamöter.

Samarbetspartners till Riksidrottsmötet 2023

Lista med samarbetspartners för RIM